Poniedziałek, 17 maja 2021

imieniny: Sławomira, Paschalisa, Weroniki

RSS

Wodzisławski Ekonomik przeciw nienawiści. Co wymyślili uczniowie?

30.01.2019 07:00 | 0 komentarzy | mak

W Zespole Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu zrodził się pomysł "dnia dobrego gestu", w którego trakcie cała społeczność szkolna wręczała sobie karteczki z życzliwymi słowami, obdarowywała się słodkościami i - co najważniejsze - uśmiechem.

Wodzisławski Ekonomik przeciw nienawiści. Co wymyślili uczniowie?
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

- Ostatnie dni skłoniły nas do refleksji na temat wartości w naszym działaniu, komunikacji i postawach. Rozgorzała ogólnopolska dyskusja na temat hejtu, mowy nienawiści i braku empatii zarówno w działaniu, jak i słowach. Równolegle rozpatrujemy temat dobra, życzliwości, ostrożności dyktowanej wrażliwością i promowania postaw godnych wyróżnienia i naśladowania. Również wodzisławski Ekonomik, warto podkreślić, że głównie z samodzielnej inicjatywy uczniów, zajął jednoznaczne stanowisko w tej ważnej dyspucie - tak o inicjatywie mówi nauczycielka Aleksandra Bienias.

"Dość nienawiści" zgodnie powiedziała młodzież klasy II ATE. To z ich spontanicznej inicjatywy zrodził się pomysł dnia dobrego gestu, w którego trakcie cała społeczność szkolna wręczała sobie karteczki z życzliwymi, a jak ważnymi słowami, obdarowywała się słodkościami i uśmiechem.

- O dobru, o dobrej komunikacji, o życzliwości powinniśmy mówić koncentrując się na własnej przestrzeni, tam, gdzie jesteśmy słyszani tam, gdzie widoczna jest nasza właściwa reakcja. W ten sposób budujemy wartość globalną, która niesie się w pozytywnej zmianie, nie w sloganie - podkreśla jedna z opiekunek przedsięwzięcia, nauczycielka Dominika Hermanek.

Ten wyjątkowy dzień miał również swój akcent kolorystyczny - zarówno nauczyciele, jak i uczniowie wyróżniali się czerwonymi elementami stroju, co sprzyjało kształtowaniu wspólnego głosu w tej ważnej dyskusji.

Kilka dni wcześniej klasa II TG brała udział w lekcji języka polskiego - „Szanuję - nie hejtuję”. Tam z kolei pod okiem nauczyciela młodzież skupiła się na analizie języka hejtu, na wypracowaniu składowych postawy adekwatnej, bezpiecznej i chroniącej przed atakami hejtera. W lekcji uczestniczyli również m.in. dyrektor ZSE Maria Lach oraz Marek Krupa – doradca języka polskiego Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim.

- O nienawiści trzeba mówić bardzo konkretnie, jasno i precyzyjnie wskazywać co jest złe, unikać półprawd i zacienienia. Ale jeszcze więcej należy mówić o tym, co dobre, głośno podpierać się przykładami i wzorami, również w szkole - podsumowała ten czas w wodzisławskim Ekonomiku dyrektor Maria Lach.

To jeszcze nie koniec, bo planowane są dalsze działania, m.in. wizyta Centrum Zimbardo w Nikiszowcu i warsztaty z zakresu sprawnej i dobrej komunikacji dla jednej z klas pierwszych.