Niedziela, 7 czerwca 2020

imieniny: Roberta, Wiesława, Ariadny

RSS

Ulgi śmieciowe dla rodzin wielodzietnych jednak zostają

19.01.2019 17:32 | 5 komentarzy | mak

Wójt Lubomi chciał zlikwidować ulgi śmieciowe dla rodzin wielodzietnych. Radni nie pozwolili. - Ja wyraziłem swój pogląd, a rada swój. Na demokrację nie można się obrażać - komentuje Czesław Burek.

Ulgi śmieciowe dla rodzin wielodzietnych jednak zostają
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Od tego roku mieszkańcy gminy Lubomia zapłacą więcej za śmieci. Stawka wzrosła z 15 zł do 19 zł od osoby na miesiąc. Miało dość do jeszcze jednej zmiany. Wójt Czesław Burek optował za zniesieniem ulgi śmieciowej dla rodzin wielodzietnych.

Otóż w ostatnich latach władze Lubomi wspierały rodziny wielodzietne na różne sposoby. W gminie obowiązuje „Lubomska karta rodziny 3+”. Dzięki tej karcie rodziny wielodzietne mogą korzystać ze zniżek (np. za korzystanie z gminnych imprez kulturalnych, z hal sportowych lub z basenów w Raciborzu i Gorzycach). Jeden z zapisów karty dotyczy też śmieci. Za każde trzecie i kolejne dziecko nie trzeba w ogóle płacić. Kwota pokrywana jest z budżetu gminy. Ostatnio jednak wójt Czesław Burek zaproponował, by znieść ulgę śmieciową dla rodzin wielodzietnych.

- Byłem i jestem zwolennikiem wspierania rodzin wielodzietnych - mówi wójt Lubomi i przypomina, że kilka lat temu sam zaproponował, by ulga śmieciowa dla rodzin wielodzietnych została w gminie wprowadzona. - Regionalna Izba Obrachunkowa kwestionowała te dopłaty, jednak my mocno walczyliśmy, znaleźliśmy rozwiązanie prawne i udało się - zaznacza włodarz. I wyjaśnia, co nim kierowało, że teraz chciał zlikwidować ulgę. - Nie zmieniłem poglądu. Nadal uważam, że rodziny wielodzietne należy wspierać. Ale znacząco zmieniła się sytuacja. Kiedy wprowadzaliśmy ulgi śmieciowe dla rodzin 3+, było niewiele środków pomocowych ze strony państwa. Jednak w ostatnim czasie nastąpiły niezaprzeczalne fakty ustrojowe i gospodarcze. Wprowadzono dla rodzin z dziećmi m.in. świadczenie 500+, jednorazowe świadczenie 300+ dla dzieci szkolnych oraz dodatki do zasiłków rodzinnych na trzecie i kolejne dziecko. Wszystko to znacznie polepszyło sytuację finansową rodzin z dziećmi. Poza tym najuboższe rodziny w naszej gminie w ogóle nie muszą płacić za śmieci, bo ten obowiązek przejęła opieka społeczna i tak pozostanie - mówi wójt Burek. Zdaniem włodarza to, że gmina wprowadziła kilka lat temu ulgę śmieciową dla rodzin wielodzietnych wynikało z realnej potrzeby, ale to nie znaczy, że taka ulga musi obowiązywać już zawsze, bo włodarze powinni reagować na zmiany. - W tej chwili uważam, że to niesprawiedliwe wobec pozostałych, by taką ulgę pozostawić. Dlatego w imię sprawiedliwości społecznej wyszedłem z propozycję, by uszczuplić „Lubomską kartę rodziny 3+” o zapis dotyczący śmieci - wyjaśnia wójt.

Propozycja włodarza nie przypadła większości radnych do gustu. W czasie ostatniej sesji rady gminy, która odbyła się pod koniec grudnia, głosowano w sprawie likwidacji ulgi śmieciowej. Radny Rafał Korzonek stwierdził, że rozumie argumenty wójta, ale przedstawił też swoje. Przypomniał, że przed podwyżką śmieciową rodzina wielodzietna, w której jest 3 lub więcej dzieci, płaciła co miesiąc za odpady 60 zł. - Po podwyżce o 16 zł więcej. A jeśli zabierzemy ulgi, taka rodzina zapłaci jeszcze więcej. Uważam, że jako radni powinniśmy znaleźć złoty środek i nie patrzeć na to, że gmina to tylko inwestycje. Gmina to też ludzie - mówił rajca.

Doszło do głosowania. Za likwidacją ulg było 3 radnych, przeciw było 9 osób, a 3 wstrzymały się od głosu. Propozycja nie przeszła i zapis o zwolnieniu z opłat pozostanie.

(mak)

Ludzie:

Czesław Burek

Czesław Burek

Wójt Gminy Lubomia