Poniedziałek, 12 kwietnia 2021

imieniny: Juliusza, Ludosława, Zenona

RSS

Bronisław Panic na kolejną kadencję

16.01.2019 07:43 | 1 komentarz | mad

We wtorek 15 stycznia w domu kultury w Rzuchowie zwołano zebranie wiejskie. Dokonano wyboru sołtysa oraz rady sołeckiej. Rozmawiano też o bieżących problemach.

Bronisław Panic na kolejną kadencję
Bronisław Panic jest również radnym gminy Kornowac.
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Na co wydatkowano fundusz sołecki?

Na początku spotkania sołtys Bronisław Panic podsumował minioną kadencję. Była też mowa o funduszu sołeckim, ten w ubiegłym roku wyniósł lekko ponad 5400 zł. W dużej mierze, bo 3,5 tys. złotych wydatkowano na plac zabaw, który znalazł się przy ulicy Lęgów – w rejonie nowo powstałego miejsca rekreacyjnego. Pozostałe pieniądze sołectwo wydało m.in. na nowe tablice ogłoszeń czy na dopłatę do utrzymania przystanków w sołectwie.

Wymagane pięć procent

Z 862 mieszkańców, bo tyle liczy sołectwo Rzuchów, na spotkanie przybyło zaledwie 45 osób. Zapewniona została jednak wymagana pięcioprocentowa frekwencja do przeprowadzenia głosowania. Na nowego sołtysa zgłoszono dwie kandydatury: Bronisława Panica oraz Józefa Pawlika, ten drugi jednak nie wyraził zgody na kandydowanie. Po przeprowadzonym głosowaniu okazało się, że dotychczasowy sołtys nadal będzie rządzić Rzuchowem. W skład rady sołeckiej weszli: Lidia Radwan, Krzysztof Głąbica, Bernard Plura, Czesław Drzeniek, Henryk Bauerek oraz Maria Szafarczyk.

Dotacje, kanalizacja, przedszkole i odśnieżanie dróg, czyli bolączki mieszkańców

W trakcie spotkania głos zabrał również wójt Grzegorz Niestrój. Dziękował sołtysowi i radzie za dotychczasowe działania. Mówił też o sprawach inwestycyjnych dotyczących sołectwa.

Była też chwila dla mieszkańców. Dopytywali szefa Kornowaca o różne kwestie. Poruszono m.in. temat dotacji do utylizacji eternitu. Wójt Niestrój wyjaśniał, że na to działanie można ubiegać się o pieniądze z powiatu. Dotacja wynosi 50 procent kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 1500 złotych. Informował, że gmina jak na razie nie ma swoich środków na dotacje. Zapowiedział jednak pozyskiwanie środków na ten cel.

Swoje pytania do wójta skierował też sołtys. Dopytywał o kanalizację w Rzuchowie oraz o rozbudowę miejscowej szkoły o przedszkole i nową salę gimnastyczną.

Grzegorz Niestrój, odnosząc się do pierwszego pytania, mówił, że gmina musi rozpocząć projektowanie kanalizacji w Rzuchowie, jednak nie wiadomo kiedy zostanie ukończona. Podkreślał, że na chwilę obecną realizowany jest jej pierwszy etap, czyli w sołectwach: Kornowac i Pogrzebień.

Poruszając problem przedszkola i sali gimnastycznej zauważał, że gminy nie stać samej na udźwignięcie tego tematu. Poszukiwane więc są środki. Mówił, że są już przygotowane konkretne projekty pod inwestycję. Zauważał, że priorytetem jest dla niego rozwiązanie problemu z przedszkolem. – Dzieci to nasza przyszłość – komentował. Obecnie w Rzuchowie jest zaledwie 25 miejsc przedszkolnych, a potrzeby są większe.

Była też mowa o odśnieżaniu dróg. Wójt Niestrój zapowiedział rozmowy z wykonawcą. Informował, że jest wiele sygnałów oburzenia ze strony mieszkańców. – Chcemy się z nimi spotkać i o wszystkich bolączkach opowiedzieć. Nie jest to na takim poziomie, jak sobie życzymy – mówił szef Kornowaca.

Imprezowy rok

Na zakończenie spotkania sołtys Panic dziękował za oddane głosy. – Postaram się was nie zwieść – zapowiadał. Mówił też o weekendowych koncertach. Informował, że razem z radą sołecką postarają się ich w tym roku więcej organizować. Te powinny we wiosce rozpocząć się od maja.

Ludzie:

Bronisław Panic

Bronisław Panic

Były radny gminy Kornowac i sołtys Rzuchowa

Grzegorz Niestrój

Grzegorz Niestrój

Wójt gminy Kornowac.