Wtorek, 20 sierpnia 2019

imieniny: Bernarda, Sobiesława, Samuela

RSS

Przebudowa Młodzieżowej przerwana. Przez nieszczelne szamba?

14.01.2019 07:00 | 18 komentarzy | mak

Takiego obrotu sprawy chyba nikt się nie mógł spodziewać. Umowa na przebudowę ul. Młodzieżowej w Wodzisławiu Śląskim została rozwiązana. Powód? Zbyt grząski grunt. - Prawdopodobną przyczyną jest przesiąkanie nieczystości z pobliskich nieszczelnych szamb - wyjaśnia rzecznik prasowy Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach.

Przebudowa Młodzieżowej przerwana. Przez nieszczelne szamba?
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Niech miasto coś zrobi

W tej sytuacji konieczne będzie ogłoszenie nowego przetargu. - Obecnie przygotowujemy nowy przetarg na dokończenie prac - zapowiada rzecznik prasowy ZDW.

Zarząd Dróg Wojewódzkich zaznacza jednak, że budowa drogi zostanie zakończona, ale najpierw miasto ma wziąć się rozwiązanie problemu nieszczelnych szamb. - Poinformowaliśmy Urząd Miasta w Wodzisławiu Śląskim, że bez rozwiązania problemu nieszczelnych szamb nie będziemy mogli dokończyć przebudowy drogi - zaznacza Ryszard Pacer.

Co na to wodzisławski urząd miasta? - Stabilizację gruntu lub jego wymianę realizuje wykonawca drogi - odpowiada rzecznik Urzędu Miasta w Wodzisławiu Śląskim Anna Szweda-Piguła. 10 października ubiegłego roku na pisemną prośbę Zarządu Dróg Wojewódzkich odbyły się oględziny przy ul. Młodzieżowej. W oględzinach udział wzięli przedstawiciele ZDW, wykonawców remontowanej drogi, policji, straży miejskiej oraz urzędu miasta. Przedstawiciel ZDW sporządził w trakcie tej wizji w terenie notatkę służbową, z której wynika m.in., że ZDW zwrócił się o pomoc do wodzisławskiego urzędu.

W reakcji strażnicy miejscy zaczęli kontrole. Sprawdzali, jak odprowadzane są ścieki. - Polecono straży miejskiej przeprowadzenie kontroli w zakresie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego” i prawidłowego, wynikającego z przepisów prawa, gospodarowania ściekami tych właścicieli nieruchomości, które zlokalizowane są wzdłuż odcinków drogi wskazanych przez ZDW w trakcie oględzin. O poleceniu kontroli powiadomiono pisemnie również ZDW - podkreśla rzecznik urzędu miasta.

W okresie od 29 października do 15 listopada przeprowadzono 41 kontroli, w trakcie których pouczono 4 właścicieli, nałożono 27 mandatów karnych oraz skierowano 1 wniosek o ukaranie do sądu. Mandaty nakładano z dwóch powodów: za brak umowy na wywóz nieczystości lub za brak wymaganej liczby rachunków.

Jedna osoba nie przyjęła mandatu, dlatego też sprawa została skierowana do sądu. Pouczenia otrzymały osoby, które ze względu na stan zdrowia bądź fatalną sytuację finansową nie byłyby w stanie opłacić mandatu. Jak wynika z informacji straży miejskiej, kontrole nie zostały jeszcze zakończone.