Czwartek, 20 lutego 2020

imieniny: Leona, Ludomiła, Lubomira

RSS

Z OSTATNIEJ CHWILI:

Zimowe utrzymanie dróg. Do kogo dzwonić w razie potrzeby?

02.01.2019 09:41 | 0 komentarzy | AgaKa

W najbliższych dniach spodziewane są opady śniegu oraz ujemna temperatura. Warunki na drogach mogą być trudne, dlatego apelujemy o ostrożność. W razie konieczności podajemy niezbędne numery telefonów pod którymi można zgłaszać kwestie związane z zimowym utrzymaniem dróg.

Zimowe utrzymanie dróg. Do kogo dzwonić w razie potrzeby?
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Na terenie Wodzisławia Śląskiego działają następujące ośrodki dyspozycyjne:

1. Służby Komunalne Miasta (numery tel. 32 455 51 93, 32 455 39 05, numer tel. dyżurnego Akcji Zima: 693 355 376) - dla koordynacji działań w zakresie:

a) przejezdności dróg lokalnych miejskich publicznych i wewnętrznych,

b) posypywania materiałami szorstkimi i odśnieżania chodników, kładek, przejść dla pieszych na drogach lokalnych miejskich.

2. Punkt dyspozytorski w Powiatowym Zarządzie Dróg w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Syryni przy ul. Raciborskiej 3 (numery tel. 32 451 76 07 lub 32 451 74 15 - wewnętrzny 25, 515 509 955 - dla przejezdności dróg powiatowych na terenie Wodzisławia Śląskiego.

3. Podwykonawca Przedsiębiorstwo Remontowo-Utrzymaniowe „DOMINIK” Franciszek Elias - Lider Konsorcjum (Czyżowice, ul. Rogowska 1) - dla przejezdności dróg wojewódzkich na terenie Wodzisławia Śląskiego (ulice: Łużycka, Marklowicka, Jastrzębska, Pszowska, Młodzieżowa):

  • koordynator Akcji Zima: Daniel Moszczyński (tel. 795 567 595),
  • dyżurni Akcji Zima: Damian Ceglarek (tel. 698 225 932, po godz. 15:30), Ireneusz Dudek (tel. 662 169 349, do godz. 15:30),
  • telefony dyżurne: 32 422 88 69, 32 425 45 31 (do godz. 15:30).

4. Punkt dyspozytorski w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Katowicach, Rejon w Gliwicach (tel. 32 234 06 91), Baza Materiałowa Racibórz przy ul. 1 Maja 3 (tel. 32 415 24 46) - dla przejezdności dróg krajowych na terenie Wodzisławia Śląskiego (ulice: Rybnicka, Witosa, Bogumińska).

5. Straż Miejska (numery tel.  32 455 13 45, 986 - całodobowe lub 604 620 588) - dla interwencji telefonicznych w sprawach:

a) przejezdności dróg,

b) komunikacji publicznej,

c) gospodarki wodno-ściekowej, ciepłownictwa, energetyki i gazownictwa,

d) gospodarki mieszkaniowej wszystkich form własności.