Poniedziałek, 17 czerwca 2019

imieniny: Laury, Alberta, Marcjana

RSS

Jest przetarg na budowę obwodnicy Raciborza

26.12.2018 16:34 | 4 komentarze | mad

Przetarg ogłosił Zarząd Dróg Wojewódzkich. Chodzi o dwa etapy (4 i 5).

Jest przetarg na budowę obwodnicy Raciborza
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Odcinek regionalnej drogi Racibórz – Pszczyna o długości około 25 km przebiega przez gminy: Rudnik, Racibórz, Kornowac, Lyski, Rydułtowy, Gaszowice Rybnik. Ma swój początek na połączeniu z DK45 w gminie Rudnik, natomiast kończy się na skrzyżowaniu z ul. Sportową w Rybniku. Obszar ronda z ul. Sportową i dalszy przebieg drogi jest w zakresie odrębnego opracowania. Droga jest fragmentem inwestycji związanej z przebudową oraz przełożeniem śladu istniejącej drogi DW935. Inwestycja będzie stanowić część dłuższego odcinka układu komunikacyjnego o przebiegu równoległym do autostrady A4 na kierunku wschód - zachód, droga ta stanowić będzie oś komunikacyjną wewnętrzną spajającą miejscowości leżące w jej otoczeniu.

W Raciborzu droga będzie stanowić pierwszy odcinek obwodnicy wschodniej miasta. Budowa pozwoli na szybkie połączenia miasta z Rybnikiem, a dalej z autostradami A1 i A4.

Zadanie obejmuje:

 • budowę nowego ciągu drogi wojewódzkiej nr 935 na odcinku o długości ok. 7,83km,
 • budowę węzłów i skrzyżowań na połączeniu z innymi drogami,
 • budowę obiektów inżynierskich oraz przepustów,
 • budowę odwodnienia drogi (rowy drogowe, kanalizacja deszczowa, sączki podłużne),
 • budowę urządzeń ochrony środowiska, w tym budowę zbiorników zastępczych dla płazów,
 • budowę i przebudowę urządzeń infrastruktury technicznej,
 • przebudowę sieci trakcyjnej na skrzyżowaniu z linią kolejową nr 151,
 • wycinkę drzew i krzewów i nasadzenia,
 • budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu

Oferty przyjmowane są do 8 lutego 2019 r. do godziny 9:00, otwarcie nastąpi pół godziny później. Zakończenie planuje się na 28 lutego 2022 r.  


Projekt budowy RDRP został podzielony na sześć etapów.

 • Etap 1 od ul. Rybnickiej (DW 935 na skrzyżowaniu z ul. Piaskową w Raciborzu) do węzła z ul. Pstrązką (DW 923);
 • Etap 2 od węzła z ul. Pstrązką (DW 923) do węzła z ul. Raciborską (DW 935 w Rydułtowach);
 • Etap 3 od węzła z ul. Raciborską (DW 935 w Rydułtowach) do włączenia projektowanym rondem na ul. Sportowej w Rybniku (rondo realizowane wg odrębnej dokumentacji);
 • Etap 4 od DK45 w Rudniku do węzła z ul. Rudzką (DW 919);
 • Etap 5 od węzła z ul. Rudzką DW 919 do ul. Rybnickiej DW 935 na skrzyżowaniu z ul. Piaskową w Raciborzu);
 • Etap 6 łącznik do Drogi Południowej.

Zobacz zapis wideo z sierpniowej konferencji prasowej, której tematem była droga Racibórz – Pszczyna:

źródło: slaskie.pl, opr. (mad).