Poniedziałek, 25 maja 2020

imieniny: Grzegorza, Magdy, Marii Magdaleny

RSS

Zmowy przetargowe w Kolejach Śląskich. Były prezes stanie przed sądem

18.12.2018 15:48 | 0 komentarzy | acz

Prokurator skierował do Sądu Okręgowego w Katowicach akt oskarżenia obejmujący pięć osób. Wśród oskarżonych jest były prezes i wiceprezes oraz pracownik spółki Koleje Śląskie. Oskarżony został również były prezes firmy Inteko sp. z o.o. oraz prezes firmy, która była kontrahentem spółki Koleje Śląskie.

Zmowy przetargowe w Kolejach Śląskich. Były prezes stanie przed sądem
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Wszyscy oskarżeni odpowiedzą za przestępstwo polegające na udziale w zmowach przetargowych na dostawę taboru kolejowego. Nadto byłym członkom zarządu Kolei Śląskich zarzucono także przestępstwo niegospodarności związane z wyrządzeniem szkody w kwocie 43 mln złotych w mieniu takich podmiotów jak: Koleje Śląskie sp. z o.o., Inteko sp. z o.o., GPW S.A. oraz GPW Dystrybucja sp. z o.o. Były prezes Inteko sp. z o.o. odpowie także za niegospodarność, gdzie kwota szkody oszacowana została na 51 mln złotych, jak również odpowie za przywłaszczenie mienia o wartości 7 mln złotych tj. czterech spalinowych zespołów trakcyjnych.

Zarzuty aktu oskarżenia mają związek z przetargami organizowanymi przez spółkę Koleje Śląskie, jesienią 2012 roku na dostawę taboru kolejowego. W związku z prowadzonymi przez Koleje Śląskie postępowaniami przetargowymi w 2012 roku doszło do licznych nieprawidłowości. Dowody zgromadzone w śledztwie wskazują, iż oskarżeni jeszcze przed ogłoszeniem przetargu, ustalili pomiędzy sobą jakie mają być parametry pojazdów będących przedmiotem przetargu. Ustalili je w taki sposób, aby preferować firmę zewnętrzną biorącą udział w zmowie przetargowej. Dowody zgromadzone w śledztwie wskazują także, iż oskarżeni zawarli niezgodne z prawem „pozorne” umowy pozwalającej na pozyskanie źródeł finansowania dla firmy zewnętrznej będącej dostawcą taboru kolejowego. Uzyskanie tych pieniędzy było niezbędne, aby późniejszy dostawca taboru kolejowego, mógł stanąć w przetargu tzn. po pierwsze by miał środki niezbędne do nabycia, modernizacji pojazdów, a po drugie uregulował zaległości wobec ZUS i US.

Zarzuty niegospodarnością mają natomiast związek z podejmowanych niekorzystnymi i nieekonomicznymi decyzjami w związku z prowadzoną procedurą zamówień publicznych. Przykładowo dotyczą one świadomego nabycia wagonów bez stosownych atestów, co doprowadziło do sytuacji, że nie można było użytkować tych wagonów, a pomimo tego spółka Koleje Śląskie płaciła czynsz za te urządzenia, jak również nieuzasadnionego podpisania umowy kredytowej przez spółkę Inteko z przeznaczeniem na sfinansowanie udziału firmy zewnętrznej w przetargu.

Oskarżeni nie przyznali się do postawionych im zarzutów, poza oskarżonym pracownikiem spółki Koleje Śląskie, który do zarzutów przyznał się. Wobec części oskarżonych stosowne są wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci poręczeń majątkowych w kwotach od 20.000 złotych do 200.000 złotych oraz dozoru policji. Oskarżonym grozi kara pozbawienia wolności do lat 10.