środa, 19 grudnia 2018

imieniny: Gabrieli, Dariusza, Urbana

RSS

Diety radnych w górę

06.12.2018 13:00 | 7 komentarzy | art

Na pierwszej sesji nowej rady gminy w Mszanie radni uchwalili m.in. podwyżkę swoich diet

Diety radnych w górę
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

W poprzedniej kadencji przewodniczący rady otrzymywał 1325 zł miesięcznie, jego zastępca 850 zł, przewodniczący poszczególnych komisji 750 zł, a pozostali radni 650 zł. W nowej kadencji radni będą otrzymywać o 100 zł miesięcznie więcej, za wyjątkiem przewodniczącego rady gminy, którego dieta pozostaje bez zmian. – Wysokość diet jest adekwatna do kosztów ponoszonych w związku z pełnieniem funkcji radnego – uzasadnił podwyżkę Mirosław Szymanek, wójt Mszany.

W razie nieobecności radnego na sesji rady lub posiedzeniu komisji, z należnej mu diety, potrącane będzie 150 zł za każdą nieobecność, czyli tyle samo co w poprzedniej kadencji.

Za zmianą wysokości diet zagłosowało 14 radnych. Jeden wstrzymał się od głosu.

Bez zmian pozostało wynagrodzenie wójta. Tak jak do tej pory będzie ono wynosić 10180 zł brutto.

(art)