Sobota, 22 lutego 2020

imieniny: Małgorzaty, Marty, Piotra

RSS

Leasing, czy wynajem długoterminowy pojazdu?

05.12.2018 07:45 | 0 komentarzy | (s)

Ponoszenie całkowitych kosztów z tytułu nabycia środków trwałych (w tym przypadku samochodu), jest zbyt uciążliwe dla większości małych i niektórych średnich firm. Jednorazowy koszt zakupu, może w takiej sytuacji doprowadzić do zachwiania płynności finansowej przedsiębiorstwa, a w konsekwencji - do jego upadku.

Leasing, czy wynajem długoterminowy pojazdu?
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Leasing, czyli zaczynamy od podstaw

Jedną z form regulacji zobowiązań z tego tytułu jest leasing. W ramach niego, leasingobiorca jest zobowiązany do uiszczania rat leasingowych, z tytułu posiadania konkretnego aktywu. Jeśli dobrem tym będzie samochód, leasingodawca będzie miał do niego prawo, o ile będzie spłacał w sposób terminowy wszystkie należne raty. Co ważne - będzie miał on również prawo do nabycia danego dobra, po upływie okresu leasingowego. Zaletą tego rozwiązania jest możliwość potraktowania w/w rat jako kosztów, co automatycznie skutkuje możliwością odliczenia ich od podatku VAT.

Wynajem, czyli jak oszczędzić na zakupie samochodu?

Alternatywą dla leasingu jest wynajem długoterminowy samochodu. Najważniejszą różnicą pomiędzy obydwiema formami posiadania praw co do danego przedmiotu, jest - w przypadku wynajmu - brak możliwości jego późniejszego wykupienia. Oznacza to, że wynajmem długoterminowym będą zainteresowane te podmioty, którym nie zależy na posiadaniu danego środka trwałego na własność, po spłacie wszystkich rat leasingowych.

Oczywiście to nie jedyna korzyść, wynikająca z faktu podjęcia decyzji o wynajmie. Co ciekawe, jest on relatywnie tańszy od leasingu. Oczywiście podanie konkretnej kwoty nie jest w tym przypadku możliwe, gdyż wszystko zależy od tego, jaką umowę podpiszą obydwie strony.

Kolejną zaletą wynajmu długoterminowego samochodu, jest utrzymanie pełnej zdolności kredytowej. W przypadku leasingu, każda rata traktowana jest jako koszt, który jednocześnie obniża w/w zdolność. W przypadku wynajmu, wydatki ponoszone z tego tytułu nie są traktowane jako obniżenie zdolności kredytowej.

Eksploatacja a właściciel

Decydując się na wynajem długoterminowy pojazdu, należy pamiętać, że to jego prawowitym właścicielem nadal pozostaje ta osoba, która "udostępnia go" innym podmiotom. Oznacza to również, że to ona będzie zobowiązana do przestrzegania wszystkich formalności, wynikających z naturalnej eksploatacji samochodu. Tym samym, Klient decydujący się na wynajem, nie będzie musiał przejmować się badaniami technicznymi, bądź też wyborem odpowiedniej formy ubezpieczenia.

Co potem?

Firma świadcząca usługi wynajmu samochodów, może - po ustaniu okresu wynajmu - zrobić z danym pojazdem co tylko chce. Bardzo częstą praktyką jest sprzedaż auta, po cenie zależnej od jego wieku i naliczanej amortyzacji. Właściciel wynajmowanego samochodu, może też przekazać go innemu podmiotowi w formie wynajmu, oczywiście przy założeniu, że poszczególne raty z tego tytułu zostaną nieco obniżone. Dla porównania, zakup samochodu leasingowego, będzie wiązał się z kosztem rzędu 20 procent jego początkowej wartości.

Umowa i... to wszystko!

Podpisanie umowy wynajmu oznacza, że samochód należy już do Klienta i może być przez niego dowolnie użytkowany. Zerwanie umowy (z jednej, bądź z drugiej strony), będzie wiązało się z koniecznością ponoszenia dodatkowych opłat specjalnych, oczywiście w postaci kar.

Jeśli chcą Państwo przekonać się, jakie korzyści wynikają z wyboru tej formy spłaty środków trwałych (a zwłaszcza aut), koniecznie zapraszamy do odwiedzenia strony mirent.pl/nasza-flota/ na której uzyskają Państwo szczegółowe informacje na ten temat.

Materiał zewnętrzny