Poniedziałek, 18 lutego 2019

imieniny: Konstancji, Maksyma, Wiaczesława

RSS

Raciborzanin Piotr Sput uhonorowany Medalem Komisji Edukacji Narodowej

16.11.2018 12:44 | 6 komentarzy | mad

Nauczyciel raciborskiego CKZiU nr 2 „Mechanik” odznakę odebrał w czwartek, 15 listopada z rąk wicewojewody śląskiego Piotra Kołodziejczyka oraz Śląską Kurator Oświaty Urszuli Bauer.

Raciborzanin Piotr Sput uhonorowany Medalem Komisji Edukacji Narodowej
Uroczystość nadania medali i odznaczeń nauczycielom z woj. śląskiego w Katowicach. Od lewej: wicewojewoda śląski Piotr Kołodziejczyk, Piotr Sput i Śląska Kurator Oświaty Urszula Bauer
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Medal Komisji Edukacji Narodowej jest najwyższym odznaczeniem resortowym, nadawanym przez Ministra Edukacji Narodowej. Nadaje się go nauczycielom, ludziom związanym lub zasłużonym dla edukacji, w szczególności nauczycielom legitymującym się wyróżniającą się działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, inicjującym i podejmującym nowatorskie formy i metody pracy edukacyjnej, także mającym duży dorobek naukowy oraz społeczny w obszarze oświaty i wychowania, współpracy szkół, uczniów z innymi instytucjami, organizacjami i związkami.

Na co dzień Piotr Sput ma wiele zajęć i pasji. Jest doktorem nauk humanistycznych w zakresie historii nowożytnej, archiwistą, badaczem dziejów nowożytnej historii Śląska w zakresie wojskowości, historii sportu, prasy, wydawnictw śląskich, ustroju miast, szczególnie w okresie fryderycjańskim i napoleońskim, Wiosny Ludów, I wojny światowej, czasów powstań i plebiscytu. Autorem publikacji książkowych, także ponad 200 artykułów i recenzji naukowych i popularnonaukowych w języku polskim i niemieckim. Uczestnikiem oraz prelegentem na wielu międzynarodowych konferencjach naukowych i popularnonaukowych.

Jest też członkiem Rady Naukowej przy Górnośląskim Centrum Kultury i Spotkań im. Josepha von Eichendorffa w Łubowicach. Prezesem Towarzystwa Miłośników Ziemi Raciborskiej. Członkiem Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty w Raciborzu, członkiem Rady Regionalnej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty Regionu Śląsko – Dąbrowskiego. Nadzwyczajnym szafarzem komunii św. w raciborskiej „farze” (parafii pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Raciborzu).