Czwartek, 13 maja 2021

imieniny: Serwacego, Ofelii, Roberty

RSS

Zmiany w prawie: Kradzież za 500 zł to przestępstwo. Policja tworzy bazę złodziei

16.11.2018 08:56 | 2 komentarze | acz

15 listopada zmienił się kodeks wykroczeń i kradzież za kwotę 500 złotych jest już przestępstwem, a nie jak do tej pory wykroczeniem. Ma zostać również utworzony elektroniczny rejestr o sprawcach wykroczeń przeciwko mieniu, osobach podejrzanych o ich popełnienie oraz obwinionych i ukaranych.

Zmiany w prawie: Kradzież za 500 zł to przestępstwo. Policja tworzy bazę złodziei
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

To oznacza, że będzie obowiązywała sztywna kwota 500 złotych i w przypadku, gdy zajdzie konieczność oszacowania wartości mienia stanowiącego rozgraniczenie pomiędzy wykroczeniem a przestępstwem, sprawca będzie odpowiadał jak za przestępstwo. Do tej pory o kwalifikacji decydowała kwota ustalana jako 1/4 minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli było to 525 złotych.

Ponadto w Ustawie o Policji dodany został artykuł 20 f, w którym uregulowane zostały zasady pobierania, uzyskiwania, gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania w celu wykrywania i ścigania sprawców przestępstw i wykroczeń informacji, w tym danych osobowych, o sprawcach wykroczeń przeciwko mieniu określonych w art. 119 par.1, art. 120 par.1, art. 122 par. 1 i 2 oraz w art. 124 par. 1 Kodeksu wykroczeń, osobach podejrzanych o ich popełnienie oraz obwinionych i ukaranych za te wykroczenia, także bez ich wiedzy i zgody. Administratorem tych danych będzie Komendant Główny Policji. W tym zakresie przepisy wejdą w życie po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy tj. 1 listopada 2019 roku.

W ustawie Kodeks karny dokonano nowelizacji art. 12 poprzez oznaczenie jego dotychczasowej treści jako par. 1 i dodanie par. 2 w brzmieniu: " odpowiada jak za jeden czyn zabroniony wyczerpujący znamiona przestępstwa ten, kto w krótkich odstępach czasu, przy wykorzystaniu tej samej albo takiej samej sposobności lub w podobny sposób popełnia dwa lub więcej umyślnych wykroczeń przeciwko mieniu, jeżeli łączna wartość mienia uzasadnia odpowiedzialność za przestępstwo." Ustawodawca chciał w ten sposób zaprzestać procederom kradzieży nieprzekraczających kwoty odpowiedzialności za przestępstwo, z których złodzieje zrobili sobie źródło utrzymania.