Piątek, 7 maja 2021

imieniny: Gustawy, Ludmiły, Sawy

RSS

Kultura

Żywy album przyrody na Zamku Piastowskim [ZAPROSZENIE]

10.11.2018 12:22 | 0 komentarzy | (q)

Zapraszamy na wystawę fotograficzną organizowaną przez Okręg Śląski Związku Polskich Fotografów Przyrody oraz Zamek Piastowski w Raciborzu, pt. "Żywy album przyrody" ("The living book of nature"), której wernisaż odbędzie się na Zamku Piastowskim w Raciborzu 13 listopada o godz. 16.00. Wystawa potrwa do końca roku.

Żywy album przyrody na Zamku Piastowskim [ZAPROSZENIE]
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Na wystawie zostanie pokazabych kilkadziesiąt prac śląskich fotografów przyrody, zrzeszonych w Okręgu Śląskim Związku Polskich Fotografów Przyrody. Całość wystawy liczy ponad 100 fotografii, lecz ze względów na ograniczoną powierzchnię wystawienniczą Zamku pokazana zostanie tylko część.

Z katalogu wystawy:

"Wystawa fotografii Okręgu Śląskiego Związku Polskich Fotografów Przyrody „Żywy album przyrody” jest pokazem bioróżnorodności przyrodniczej Świata i Polski, a zwłaszcza naszego regionu Śląska, który jest przedstawiany na największej ilości prac. Użyta w tytule gra słów jest celowa i informuje o tym, że wszystkie prezentowane sceny są rejestracją naturalnych momentów życia przyrody. Nie patrzmy na prezentowane fotografie jak na odległą i trudno dostępną sztukę, ale starajmy się wyobrazić sobie każdą oglądaną scenę z osobna.

Pamiętajmy, że każdy z nas ma taką samą szansę na obserwację niezwykłego spektaklu jaką miał autor zdjęcia. Wystawa ma na celu pokazanie piękna przyrody oraz zachęcenie do częstszego i świadomego z nią kontaktu, szanując przy tym jej prawa, a podczas fotografowania – również zasady etyki.

Pogrupowanie zdjęć w ekosystemy oraz dodanie do nich opisów podkreśla edukacyjny charakter wystawy. Dzięki właściwemu doborowi zdjęć można zrozumieć relacje pomiędzy prezentowanymi obiektami flory i fauny, a korzystając z opisów wzbogacić swoją wiedzę. Te cele nie mogłby być osiągnięte, gdyby nie spore zróżnicowanie specjalizacji fotograficznych członków naszego okręgu ZPFP. Dzięki połączeniu doświadczenia i umiejętności fotografów mamy przyjemność zaprezentowania kompletnej wystawy fotografii, która realizuje misję Związku Polskich Fotografów Przyrody, a katalog ten jest jej nieodłącznym elementem.

Wystawa, której premiera odbyła się 4 listopada 2016 roku została sfinansowana w całości przez Muzeum Śląskie. Jest ona częścią multimedialnego projektu proekologicznego „Oczami śląskich fotografów – 3 edycja” o czym wspomniano we wcześniejszej części katalogu."

O Związku:

Związek Polskich Fotografów Przyrody jest dobrowolnym, samorządnym stowarzyszeniem twórczym. Skupia amatorów i profesjonalistów – miłośników przyrody i fotografowania. Związek został założony przez nieżyjącego już Leszka Krzysztofa Sawickiego w 1995 roku i jest obecnie najstarszą oraz największą organizacją tego typu w Polsce. Zrzesza ponad 500 osób w dwunastu okręgach na terenie kraju. ZPFP swoją działalność realizuje w oparciu o cele statutowe, są to między innymi:

  • promowanie i podnoszenie poziomu fotografii przyrodniczej;
  • popularyzacja wiedzy przyrodniczej i ekologicznej;
  • propagowanie zasad etycznych, które powinny towarzyszyć fotografowaniu przyrody;
  • współuczestniczenie w ochronie przyrody i zasobów naturalnych Rzeczpospolitej Polskiej;
  • ochrona dorobku polskiej fotografii przyrodniczej;
  • współudział w tworzeniu kultury narodowej.

Okręg Śląski ZPFP

Jako członkowie Okręgu Śląskiego ZPFP (w roku 2018 są to 46 osoby) od 20 lat uczestniczymy w licznych działaniach promujących wcześniej wymienione cele. Organizujemy regularne spotkania, wystawy, konkursy, plenery, prelekcje i warsztaty fotografii przyrodniczej. Z powodzeniem współpracujemy z wieloma instytucjami w regionie. W dorobku członków Okręgu Śląskiego jest wiele publikacji, wystaw oraz nagród zarówno w konkursach krajowych jak i zagranicznych m.in. dwukrotnie w konkursie na Fotografa Roku ZPFP zwyciężał Marcin Karetta, a Fotografem Roku 2016 został obecny nasz prezes, Artur Jurkowski. Warto dodać, że nasze spotkania oraz działania są otwarte dla mieszkańców regionu, a zwłaszcza osób zainteresowanych fotografią przyrodniczą. Jesteśmy dostępni w mediach społecznościowych oraz na stronie internetowej: www.zpfp.pl/okreg-slaski