Niedziela, 29 marca 2020

imieniny: Wiktoryna, Helmuta, Ostapa

RSS

Zgłoś kandydata do nagrody Mieszko

02.11.2018 08:34 | 0 komentarzy | ż

Powiat raciborski nagradza statuetkami Mieszka osoby, które "swoją pracą przyczyniają się do podniesienia poziomu kulturalnego ziemi raciborskiej, działają społecznie oraz promują powiat raciborski w kraju i zagranicą".

Zgłoś kandydata do nagrody Mieszko
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

- Po raz kolejny prosimy Państwa o propozycje osób i instytucji, które zasługują na tą prestiżową nagrodę. Bez Waszej pomocy, nieocenionej znajomości lokalnych środowisk kultury, działalności społecznej oraz promocji, trudno jest obiektywnie wybrać kandydatów najbardziej zasłużonych w swoich dziedzinach - informują pracownicy Starostwa Powiatowego w Raciborzu.

Wnioski z kandydaturami do Nagrody Starosty Raciborskiego "Mieszko AD 2018" będą przyjmowane do 30 listopada br.

Kandydatury do Nagrody "Mieszko AD 2018" można składać w kategoriach:

  • kultury,
  • społecznej,
  • promocji,
  • całokształtu działalności.

Z wnioskiem o jej przyznanie mogą wystąpić:

1) organy administracji rządowej lub samorządowej oraz ich jednostki;
2) stowarzyszenia i fundacje;
3) kościoły i związki wyznaniowe, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
4) uczelnie i szkoły wyższe;
5) prasa, radio, telewizja, (media);
6) pełnoletni mieszkańcy powiatu raciborskiego w liczbie co najmniej 15.

Wnioski należy składać w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Raciborzu, przy ul. Pl. Okrzei 4, lub przesłać na adres pocztowy Starostwa Powiatowego w Raciborzu, Plac Okrzei 4, 47-400 Racibórz (decyduje data stempla pocztowego) do dnia 30 listopada 2018 r.

Laureat Nagrody Starosty Raciborskiego "Mieszko AD 2018" otrzyma statuetkę Mieszka – księcia raciborskiego wykonaną z brązu, dyplom oraz nagrodę finansową.

Regulamin oraz wzory wniosków dostępne są TUTAJ.