Niedziela, 15 grudnia 2019

imieniny: Niny, Celiny, Krystiany

RSS

Przedwyborczy sprawdzian Nowin Wodzisławskich (Rydułtowy)

19.10.2018 13:00 | 3 komentarze | mak

Każdemu kandydatowi na wójta, burmistrza, prezydenta w powiecie wodzisławskim zadaliśmy trzy pytania, dotyczące problemów, sposobów ich rozwiązania i najważniejszych priorytetów, którymi zamierzają się w nadchodzącej kadencji zająć. Dzięki temu czytelnik sam może ocenić, do którego kandydata mu najbliżej w kwestiach dotyczących jego gminy czy miasta. Może też porównać, który kandydat ma ciekawsze, a może bardziej realne propozycje. Każdy kandydat miał taką samą, ściśle określoną ilość miejsca na udzielenie odpowiedzi i od niego zależało czy ją wykorzystał. Odpowiedzi zamieściliśmy zgodnie z pozycjami kandydatów na listach Państwowej Komisji Wyborczej. Życzymy owocnej lektury! W ósmym odcinku prezentujemy Rydułtowy.

Przedwyborczy sprawdzian Nowin Wodzisławskich (Rydułtowy)
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Pytania:

1. Proszę zdefiniować najważniejszy problem z jakim boryka się gmina/miasto.

2. Proszę wskazać, w jaki sposób, po wyborze na urząd, kandydat zamierza rozwiązać ten problem?

3. Proszę opisać priorytety, które kandydat będzie chciał zrealizować w trakcie kadencji.

Rydułtowy

Marcin Połomski:

1. W Rydułtowach jest wiele obszarów, w których należy prowadzić działania na rzecz naszej społeczności. Każdy mieszkaniec, każda część miasta mają swoje priorytety na liście potrzeb skierowanych do władz miasta. Jednak najczęściej docierają do mnie apele o potrzebę czystego powietrza. Rozpoczyna się sezon grzewczy i temat ten dosłownie staje się dla każdego widoczny. Powraca problem wieczornych spacerów i innego typu aktywności na świeżym powietrzu.

2. Czyste powietrze to m.in. ograniczenie lub likwidacja dymiących kominów, głównie w domach jednorodzinnych. Chcę poprzez współpracę z Ciepłownią Rydułtowy wykorzystać sieć ciepłowniczą na rzecz budynków jednorodzinnych, obniżając jednocześnie opłaty stałe dla odbiorców. Będę zabiegał o dalszą rozbudowę sieci gazowej przede wszystkim dla terenów pozbawionych sieci ciepłowniczej. Zadbam także, aby każdy właściciel miał możliwość pozyskania środków na wymianę źródła ciepła, czy termomodernizację.

3. W zakresie ochrony środowiska priorytetami są rozbudowa kanalizacji w mieście oraz wykorzystanie ciepła systemowego, wsparcie dla ekologicznych źródeł ciepła, a także udział w programach termomodernizacyjnych dla mieszkańców. W zakresie oświaty priorytetem jest budowa nowego przedszkola oraz powiększenie żłobka. W zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia priorytetami są wsparcie celowe rydułtowskiego szpitala oraz ścisła współpraca ze służbami mundurowymi dla bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta. W zakresie kultury, sportu i rekreacji priorytetami są rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej utworzonego Rydułtowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Gen. J. Bema oraz realizacja planowanego zagospodarowania zbiornika wodnego „Machnikowiec” z tężnią solankową. W zakresie pomocy społecznej priorytetem jest aktywizacja seniorów ze wspieraniem ich aktywności. W zakresie infrastruktury technicznej priorytetem jest modernizacja i rozbudowa sieci drogowej.

Marek Wystyrk:

1. Wiele osób, zwłaszcza młodych, narzeka na brak perspektyw, ucieka w świat. Tymczasem Rydułtowy mogą być miastem atrakcyjnym, do życia, do pracy, dla biznesu, dla młodych i dla seniorów. „Moje miasto ma przyszłość”- taki tytuł ma program zrównoważonego rozwoju Rydułtów, który chcę zrealizować jako burmistrz. Wskazuje on aż 15 problemów, które wymagają pilnego rozwiązania. Za najważniejszy problem uważam sfinansowanie działań, które zostały w tym programie opisane. Trzeba wspomóc budżet miasta.

2. Program „Moje miasto ma przyszłość” powstawał od lat, jako odpowiedź na postulaty mieszkańców. To wynik niezliczonych konsultacji, badań, rozmów – ujęty w precyzyjne zadania dla samorządu. Z realizacji tego programu będzie mnie można rozliczyć. Mam spore doświadczenie w pozyskiwaniu środków do finansowania różnych przedsięwzięć na rzecz mieszkańców Rydułtów. Zmobilizuję więc urząd do pozyskiwania pieniędzy, aby – krok po kroku – odpowiedzieć na potrzeby mieszkańców.

3. Dialog i otwartość uważam za filary rzetelnej pracy samorządowej. Tylko w ten sposób można poznać potrzeby mieszkańców. Taki styl, dobre praktyki, doświadczenie i energia wyniesione z działalności w organizacjach pozarządowych zagoszczą w urzędzie, kiedy zostanę burmistrzem. Spotkania z Rydułtowianami utwierdzają mnie w przekonaniu, że w naszym wspólnym interesie potrafimy się dogadać nawet w najtrudniejszych sprawach. Dlatego uważam za możliwe pogodzenie górniczych tradycji i zwalczenie smogu, wybudowanie Domu Dziennego Pobytu Seniora, wzmocnienie ochrony zdrowia i rozwiązanie problemów szpitala, wsparcie dla rodzin, pozyskanie mieszkań dla młodych, finansowanie różnych inicjatyw edukacyjnych, odbudowa sportu, uporządkowanie spraw związanych z bezpieczeństwem, czy utworzenie Parku Przemysłowo-Technologicznego. Zamiast ogólników i wzniosłych haseł, proponuję solidną konkretną robotę, do jakiej przywykłem przez lata w górnictwie i w Stowarzyszeniu Moje Miasto.

Stefan Sładek:

1. Niestety nie można powiedzieć, że problem nękający Miasto Rydułtowy jest tylko jeden. Na pierwszy plan wyłania się brak kanalizacji sanitarnej i deszczowej na większości terenu miasta. Nikt nie zna terminu kiedy problem gospodarki ściekowej zostanie rozwiązany. Odrębnym problemem jest ochrona powietrza. Możemy zdecydowanie powiedzieć, że jest to problem nr 1. Z różnymi chorobami oblegamy przychodnie, korzystając ze zwolnień lekarskich. Dzieci nadrabiają zaległości w zajęciach szkolnych. Powód – smog.

2. Wspólnym mianownikiem dla powyższych zadań jest tu ochrona środowiska. Realizacja wiąże się z pozyskiwaniem środków zewnętrznych. Alternatywa dla węgla? Pelet, olej opałowy, gaz ziemny lub propan-butan, pompa ciepła ziemna lub powietrzna, sieć ciepłownicza, fotowoltaika, energia elektryczna. Wspólny mianownik? Oczywiście droga inwestycja i kosztowne użytkowanie. Tak odpowiemy bez namysłu. Częścią wspólną jest też ochrona powietrza i niskie zużycie energii. Stąd celem nadrzędnym jest wymiana wszystkiego co dymi.

3. Główna duża inwestycja to modernizacja ul. Ofiar Terroru z zachowaniem jej zabudowy, zmianą układu pieszo-jezdnego, z przystosowaniem do zabudowy centrum miasta. Niepokoi funkcjonowanie istniejących obiektów handlowo-usługowych. Niewiele sklepów funkcjonuje dłużej niż jeden sezon. Zatrzymamy się dłużej, razem z mieszkańcami miasta nad pomysłem zagospodarowania i dobrego wykorzystania śródmieścia. Pozostaje do zagospodarowania teren pomiędzy stadionem a „machnikowcem” jak i sam zbiornik wodny. Planuję budowę ścieżek rowerowych oraz realizację razem z Rybnikiem ścieżki wzdłuż Nacyny. Zakładam coroczne spotkania z mieszkańcami miasta, z młodzieżą szkół średnich. Wrócimy do wcześniej już realizowanego programu modernizacji dróg dojazdowych. Wśród zamiarów, planów, najważniejszy jest człowiek i jego potrzeby indywidualne. Dla każdego z nas bardzo ważny jest wizerunek miasta, uporządkowana przestrzeń, estetyka. Jednak najlepiej wspominamy te chwile kiedy wychodzimy z urzędu z dobrze załatwioną sprawą lub rozwiązanym problemem.