Czwartek, 27 czerwca 2019

imieniny: Władysława, Maryli, Władysławy

RSS

KBW o sponsorach kampanii wyborczych: jawność to podstawowa zasada

18.10.2018 14:17 | 1 komentarz | ma.w

- Wszyscy uczestnicy procesu wyborczego, w tym przede wszystkim komitety wyborcze, muszą mieć na uwadze to, że podstawową zasadą finansowania kampanii wyborczej jest jej jawność - przekazała nam Beata Skwarska z Krajowego Biura Wyborczego. Pytaliśmy w KBW, w kontekście sprawy kandydatki na prezydenta Raciborza Ludmiły Nowackiej i KWW Łączy nas Racibórz.

KBW o sponsorach kampanii wyborczych: jawność to podstawowa zasada
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

W odpowiedzi na nasze zapytanie o decyzję Ludmiły Nowackiej i członków KWW Łączy nas Racibórz, którzy uzależnili od zgody samych zainteresowanych podanie nazwisk osób wpłacających pieniądze na kampanię wyborczą kandydatki i komitetu uzyskaliśmy m.in.:

Każdy komitet wyborczy zobowiązany jest do sporządzenia wykazu wszystkich wpłat dokonanych na jego rzecz, który stanowi obowiązkową część sprawozdania finansowego komitetu wyborczego składanego właściwemu organowi wyborczemu (Państwowej Komisji Wyborczej lub komisarzowi wyborczemu) w terminie trzech miesięcy po dniu wyborów (art. 142 § 1 Kodeksu wyborczego).

Sprawozdania finansowe komitetów wyborczych złożone Państwowej Komisji Wyborczej podaje ona do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej wyborczego w terminie 30 dni od dnia jego złożenia. Po upływie tego terminu, powyższe sprawozdania Państwowa Komisja Wyborcza ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” (143 § 1 i 2 Kodeksu wyborczego).

Natomiast sprawozdania finansowe przedkładane komisarzowi wyborczemu są udostępniane przez niego na wniosek zainteresowanych podmiotów. Komisarz wyborczy podaje do publicznej wiadomości, w formie komunikatu w dzienniku o zasięgu co najmniej wojewódzkim, informację o miejscu, czasie i sposobie ich udostępniania do wglądu (art. 143 § 3 Kodeksu wyborczego).

Nie oznacza to jednak, że dziennikarze nie mogą zwracać się w trakcie kampanii wyborczej bezpośrednio do komitetów wyborczych w celu uzyskania informacji na temat ich finansowania. Jednocześnie należy podkreślić, że wszyscy uczestnicy procesu wyborczego, w tym przede wszystkim komitety wyborcze, muszą mieć na uwadze to, że podstawową zasadą finansowania kampanii wyborczej jest jej jawność, określona expressis verbis w art. 125 Kodeksu wyborczego.

O powyższym poinformowała nas Beata Skwarska (Zespół Kontroli Finansowania Partii Politycznych i Kampanii Wyborczych Krajowego Biura Wyborczego).

Jednocześniej prowadziliśmy korespondencję w tej sprawie z ekspertem Bona Fides organizacji pożytku publicznego, która od 15 lat aktywnie uczy samorządowców jak prowadzić otwarty i skuteczny dialog z mieszkańcami. - Kodeks wyborczy wyraźnie stanowi, że finansowanie kampanii wyborczej jest jawne, a osoba dokonująca wpłaty na komitet wyborczy nie może zastrzec, aby jej dane były utajnione. Rejestry powinny być dostępne na stronach internetowych komitetów wyborczych w sposób ciągły - uważa Grzegorz Wójkowski Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides.

Czytaj także

https://www.nowiny.pl/raciborz/144081-kto-sponsoruje-kampanie-wyborcze.html

https://www.nowiny.pl/144072-ludmila-nowacka-o-finansowaniu-kampani-wyborczej-oswiadczenie.html