Niedziela, 25 października 2020

imieniny: Darii, Wilhelminy, Sambora

RSS

Kto sponsoruje kampanie wyborcze?

17.10.2018 15:26 | 10 komentarzy | żet, ma.w

Bilbordy, plakaty, reklamy w mediach, ulotki – to wszystko kosztuje i to całkiem sporo. Wielu z nas zastanawia się, skąd kandydaci na prezydenta Raciborza mają na to pieniądze. Zapytaliśmy ich o to wprost, prosząc o podanie list wpłat na komitety wyborcze. Z piątki kandydatów na prezydenta Raciborza tylko Ludmiła Nowacka nie udostępniła nam tych informacji.

Kto sponsoruje kampanie wyborcze?
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

W Polsce obowiązuje zasada jawności finansowania kampanii wyborczej. Oznacza to, że każdy komitet wyborczy po zakończeniu kampanii wyborczej zobowiązany jest złożyć w Państwowej Komisji Wyborczej raport finansowy, w którym zostaną uwzględnione wszystkie wpłaty dokonane na dany komitet. PKW udostępnia później te informacje w trybie dostępu do informacji publicznej.

Chociaż obowiązek prawny ujawnienia sponsorów kampanii dotyczy sprawozdania dla PKW, to my zwróciliśmy się do kandydatów z prośbą o podanie tych informacji już teraz. Zrobiliśmy to, ponieważ uważamy, że kwestie przejrzystości finansowania kampanii oraz informacje o jej sponsorach dla wielu Czytelników (wyborców) mogą być istotnymi czynnikami dla podejmowania decyzji wyborczych.

W czwartek 11 października zwróciliśmy się do kandydatów na prezydenta Raciborza z prośbą o podanie nazwisk osób wpłacających oraz wpłaconych przez nich kwot. Na informacje czekaliśmy do niedzieli 14 października (włącznie). Problemów z udostępnieniem tych danych nie mieli Mirosław Lenk, Robert Myśliwy (odpowiedzieli jako pierwsi) oraz Dariusz Polowy i Michał Fita (odpowiedzi spłynęły w poniedziałek, niedługo przed zamknięciem numeru).

Na trzy godziny przed upływem wyznaczonego terminu otrzymaliśmy wiadomość od Ludmiły Nowackiej (niedziela 14 października, godz. 20.46), która wskazała, że informacje, o które prosimy objęte są rozporządzeniem o ochronie danych osobowych, co implikuje szereg pytań o sposób administrowania tymi danymi, zgodę o ich upublicznienie itp. Tymczasem w pracy dziennikarskiej nie trzeba stosować przepisów o podstawie przetwarzania, przenoszenia i rejestrowania czynności przetwarzania danych (z wyjątkiem informacji o skazaniach).

Koniec końców informacji o sponsorach swojej kampanii wyborczej nie udzieliła nam Ludmiła Nowacka. Poniżej prezentujemy sprawozdania udostępnione nam przez KWW Mirosława Lenka, KWW TAK. (Robert Myśliwy), KWW Michała Fity oraz KWW Dariusz Polowy – Racibórz może być wielki (kolejność według łącznej kwoty wpłat).

(żet)


Listy wpłat

Wpłaty na KWW Mirosława Lenka (nazwisko i imię, łączna wysokość wpłat – stan na 9.10.2018 r.):

• Mirosław Lenk – 10 000 zł

• Irena Żylak – 4 000 zł

• Henryk Majnusz 3 000 zł

• Małgorzata Szczygielska – 3 000 zł

• Jan Wiecha – 3 000 zł

• Kornelia Fica – 2 600 zł

• Piotr Morka – 2 552 zł

• Witold Ostrowicz – 2 300 zł

• Małgorzata Rycka – 1 500 zł

• Stanisław Borowik – 1 270 zł

• Andrzej Kuśmierz – 1 200 zł

• Marcin Komor – 1 000 zł

• Krystyna Słotwińska – 900 zł

• Leszek Pruszak – 800 zł

• Ryszard Hahn – 500 zł

• Justyna Hemek Wypiór – 500 zł

• Halina Kuryłowicz – 500 zł

• Natalia Świerczek – 500 zł

• Marek Zimnicki – 500 zł

• Katarzyna Białuska – 300 zł

• Magdalena Soroka – 300 zł

• Barbara Halfar – 250 zł

• Jerzy Wiśniewski – 200 zł

• Katarzyna Wiśniewska – 200 zł

• Izabela Spandel Piwowar – 150 zł

Łącznie: 41 022 zł


Wpłaty na KWW TAK. (Komitet Roberta Myśliwego, nazwisko i imię, łączna wysokość wpłat – stan na 12.10.2018 r.):

• Magdalena Myśliwy – 21 000 zł

• Marek Rapnicki – 2 300 zł

• Lucjan Siorak – 1 500 zł

• Krzysztof Myśliwy – 1000 zł

• Katarzyna Teodorowicz – 660 zł

• Stanisław Janik – 610 zł

• Zygmunt Kobylak – 580 zł

• Szymon Zieliński – 570 zł

• Cezary Raczek – 550 zł

• Janusz Niżborski – 500 zł

• Małgorzata Paletta – 500 zł

• Marcin Handziuk – 490 zł

• Renata Falińska – 470 zł

• Marzena Kopczewska – 450 zł

• Beata Mros–Jaszewska – 430 zł

• Dorota Glombik – 400 zł

• Rafał Jarzombek – 380 zł

• Michał Miczek – 380 zł

• Ireneusz Ciesielski 370 zł

• Barbara Modrzejewska – 370 zł

• Marta Gawenda – 350 zł

• Olga Czerny – 330 zł

• Adrianna Czopek – 330 zł

• Adrian Jendrysik – 300 zł

• Anna Jambor – 200 zł

• Dorota Kuśmierska – 200 zł

• Daniel Siniakiewicz – 200 zł

• Daniela Szarata–Kuklewicz – 200 zł

• Krystian Paletta – 200 zł

• Anna Szymańska – 200 zł

• Justyna Grabiec – 150 zł

• Leszek Radaj – 100 zł

• Norbert Paletta – 50 zł

Łącznie: 35 940 zł


Wpłaty na KWW Michała Fity (nazwisko i imię, łączna wysokość wpłat

– stan na 15.10.2018 r.):

• Michał Fita – 8 000 zł

• Monika Fita – 5 500 zł

• Józef Galli 3 000 zł

• Przemysław Kiderys 1 200 zł

• Adam Kryk 1 000 zł

• Anna Szukalska – 1 000 zł

• Michał Szukalski – 700 zł

• Daniel Małczok 680 zł

• Justyna Poznakowska 500 zł

• Katarzyna Książek 400 zł

• Elżbieta Molęda 400 zł

• Joanna Rzepiel 400 zł

• Wojciech Błajda 300 zł

• Marian Czerner – 300 zł

• Elżbieta Dekorda-Doczumińska i Marcin Doczumiński 300 zł

• Dawid Jaszczyszyn 300 zł

• Krystyna Wawrzykowska-Pietrasina 300 zł

• Kamil Ludwikowski 200 zł

• Zuzanna Bozio-Pałyga 200 zł

• Piotr Mielniczyn 200 zł

• Mieczysław Heflinger 100 zł

Łącznie: 24 980 zł


Wpłaty na KWW Dariusz Polowy – Racibórz może być wielki (nazwisko i imię, łączna wysokość wpłat – stan na 12.10.2018 r.):

• Dariusz Polowy – 10 000 zł

• Leon Fiołka – 4 980 zł

• Grzegorz Czerniak – 3 000 zł

• Dawid Wacławczyk – 1 100 zł

• Tomasz Bielinski – 500 zł

• Magdalena Kusy – 500 zł

• Marta Chojecka – 300 zł

• Jarosław Łęski – 300 zł

• Mariusz Marchwiak – 300 zł

• Mirosław Marcinków – 300 zł

• Danuta Nowosielska-Swadźba – 300 zł

• Monika Zippel – 300 zł

Łącznie: 21 880 zł


Co mówi prawo?

Zgodnie z art. 125 Kodeksu wyborczego, finansowanie kampanii wyborczej jest jawne. Na podstawie art. 140 ww. ustawy, komitety wyborcze są zobowiązane do prowadzenia rejestrów kredytów oraz wpłat o wartości przekraczającej łącznie od jednej osoby fizycznej kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę, ze wskazaniem imienia, nazwiska oraz miejscowości zamieszkania takiej osoby. Według kodeksu wyborczego komitety są zobowiązane umieszczać rejestr na swojej stronie internetowej i uaktualniać go w taki sposób, aby informacje o kredytach i wpłatach ujawniane były w terminie 7 dni od dnia udzielenia kredytu lub dokonania wpłaty.

W tym roku, w ślad za obowiązkiem publikowania rejestrów wpłat, do ustawy Kodeks Wyborczy został dopisany artykuł 505a, w brzmieniu: pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego, który w związku z wyborami nie dopełnia obowiązku prowadzenia, umieszczania na stronie internetowej lub uaktualniania rejestru zaciągniętych kredytów lub rejestru wpłat osób fizycznych – podlega karze grzywny. W momencie zamknięcia tego numeru rejestr na stronie internetowej, spośród raciborskich kandydatów miał tylko R. Myśliwy.

(ma.w)


Cisza we wsi

O finansowanie kampanii spytaliśmy także 12 kandydatów, którzy starają się o głosy wyborców z gmin powiatu raciborskiego. Otrzymaliśmy zaledwie dwie odpowiedzi:

Robert Fiołek (Rudnik): Na ten moment, nie było żadnych wpłat od sponsorów jak i również żadnych kosztów związanych z prowadzeniem kampanii.

Końcowe sprawozdanie zostanie przekazane do PKW.

Julian Skwierczyński (Nędza): W odpowiedzi na pismo dot. finansowania kampanii wyborczej, uprzejmie informuję iż takie dane posiada wyłącznie mój komitet wyborczy (PiS – przyp. red.).

W środę 17 października z redakcją Nowin skontaktowała się również Sabina Chroboczek-Wierzchowska, przesyłając nam informacji o osobach finansujących jej komitet wyborczy (S. Chroboczek-Wierzchowska kandyduje na burmistrza Kuźni Raciborskiej):

• Zdzisław Czarnacki - 250 zł

• Izabela Pieruszka - 300 zł

• Małgorzata Rutkowska - 300 zł

• Mateusz Głowski - 300 zł

• Barbara Mickiewicz - 300 zł

• Kornelia Kowalczyk - 300 zł

• Mariola Wojtoszek - 300 zł

• Marcin Czerniej - 300 zł

• Ilona Wróbel - 200 zł

• Krzysztof Grobelny - 300 zł

• Jan Kuś - 100 zł

• Sabina Chroboczek-Wierzchowska - 700 zł

Łącznie: 3650 zł

(ma.w)


Korespondencja z Ludmiłą Nowacką

Po publikacji powyższego artykułu w "Nowinach Raciborskich" raz jeszcze skontaktowała się z nami Ludmiła Nowacka. Zażądała od nas publikacji sprostowania. Nie zgodziliśmy się z przedstawionymi przez nią argumentami. W toku dalszej korespondencji L. Nowacka wniosła o publikację oświadczenia (kliknij TUTAJ). Aby Czytelnicy mogli powziąć wiedzę o pełnym obrazie tej sytuacji w załączniku zamieszczamy link do wiadomości, które otrzymaliśmy od L. Nowackiej:

Zastrzeżenia L. Nowackiej[PDF]

Ludzie:

Dariusz Polowy

Dariusz Polowy

Prezydent Raciborza

Ludmiła Nowacka

Ludmiła Nowacka

dyrektor ZSOMS w Raciborzu, radna miasta Racibórz, była zastępca prezydenta miasta Racibórz.

Michał Fita

Michał Fita

Wiceprezydent Raciborza

Mirosław Lenk

Mirosław Lenk

Radny Miasta Racibórz, były prezydent.

Robert Myśliwy

Robert Myśliwy

Były naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu