Wtorek, 26 stycznia 2021

imieniny: Pauli, Polikarpa, Pauliny

RSS

Dodatki finansowe dla urzędników pod lupą kontrolerów

09.10.2018 07:00 | 1 komentarz | juk

W radlińskim magistracie urzędnicy za zaangażowanie w wykonywanie powierzonych zadań otrzymują dodatek motywacyjny. Katowicka Regionalna Izba Obrachunkowa uważa, że przepisy nie przewidują możliwości przyznawania pracownikom samorządowym takiego dodatku.

Dodatki finansowe dla urzędników pod lupą kontrolerów
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach od 12 kwietnia do 7 czerwca tego roku przeprowadzała kompleksową kontrolę gospodarki finansowej radlińskiego magistratu. Pod lupę wzięła okres ostatnich czterech lat. Inspektorzy wychwycili kilka uchybień. Jednym z nich były nieprawidłowości w sposobie wynagradzania miejskich urzędników.

Nagroda za zaangażowanie

Formy wynagradzania radlińskich urzędników określa regulamin podjęty zarządzeniem burmistrza miasta. Ustala on m.in. wymagania kwalifikacyjne pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędzie, ich szczegółowe warunki wynagradzania i przyznawania dodatków finansowych. Jednym z nich jest dodatek motywacyjny. Urzędnicy otrzymują go za zaangażowanie w wykonywanie powierzonych zadań. Decyzję o jego przyznaniu podejmuje burmistrz po zasięgnięciu opinii kierowników referatów bądź naczelników wydziałów. Dodatek wypłacany jest dwa razy do roku. Przez ostanie trzy lata w ten sposób wypłacono urzędnikom ponad 700 tys. zł. W 2015 r. otrzymało go 76 pracowników na łączną kwotę nieco ponad 280 tys. zł, w 2016 r., 79 pracowników na prawie 200 tys. zł, a w 2017 r., 75 pracowników na kwotę około 227 tys. zł. Średnio więc pracownicy otrzymali w tym czasie od 3 do 3,6 tys. zł dodatku rocznie.

Dodatek niezgodny z prawem?

Kontrolerzy katowickiego RIO stwierdzili, że ani ustawa o pracownikach samorządowych, ani inne przepisy powszechnie obowiązujące nie przewidują możliwości przyznawania pracownikom samorządowym dodatku motywacyjnego. RIO powołując się na art. 36 ustawy o pracownikach samorządowych podaje, że "pracownikowi samorządowemu przysługuje wynagrodzenie stosowne do zajmowanego stanowiska oraz posiadanych kwalifikacji zawodowych". Przysługuje mu wynagrodzenie zasadnicze, dodatek za wieloletnią pracę, nagroda jubileuszowa, jednorazowa odprawa w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Może być również przyznany dodatek funkcyjny, dodatek specjalny oraz nagroda za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej. RIO w zaleceniach pokontrolnych zawnioskowało, by miasto dostosowało regulamin wynagradzania pracowników do obowiązujących przepisów. Dało na to czas władzom Radlina do końca roku.