Wtorek, 22 października 2019

imieniny: Halki, Kordiana, Kordelii

RSS

Budują nam cztery dodatkowe zbiorniki retencyjne

28.09.2018 19:00 | 3 komentarze | mak

Oprócz przeciwpowodziowego zbiornika Racibórz Dolny powstają jeszcze cztery zbiorniki retencyjne. - Trwają prace ziemne - informuje Linda Hofman z Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej.

Budują nam cztery dodatkowe zbiorniki retencyjne
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Zbiornik Buków

Zbiornik retencyjny Buków jest zlokalizowany pomiędzy projektowaną zaporą boczną zbiornika Racibórz, istniejącym wałem cofkowym potoku Łęgoń i drogą Lubomia–Buków. Powierzchnia zbiornika będzie miała ok. 9 ha, które wspólnie z 10 ha wyrobiska Łęgoń będą stanowić zbiornik współtowarzyszący polderu. Pojemność zbiornika (łącznie z wyrobiskiem Łęgoń) to ok. 437 tys. m3. Zbiornik gromadzić będzie wody z potoku Łęgoń z dopływem cieku Syrynka, a także okresowo ze zlewni zbiornika Pogrzebień poprzez m.in. upust z regulowanym odpływem.

Przewiduje się również wykorzystywanie zbiornika rezerwowego (stawu rekreacyjnego KWK „Jasmos”) poprzez jego ewentualne podpiętrzenie, umożliwiające czasowe retencjonowanie zrzutów ze zbiornika retencyjnego przy pompowni Buków. Przerzut wody pomiędzy zbiornikiem retencyjnym przy pompowni Buków a zbiornikiem rezerwowym KWK „Jasmos” będzie się odbywał przepustem.

Zbiornik Pogrzebień

Kolejny ze zbiorników retencyjnych – Pogrzebień, znajduje się w miejscowości o tej samej nazwie i składa się z części zachodniej, położonej pomiędzy zaporą boczną zbiornika Racibórz a nasypem PKP, oraz z części wschodniej, pomiędzy nasypem kolejowym a ulicą Graniczną. Zbiornik ma powierzchnię 6,7 ha, przy pojemności retencyjnej 48 tys. m3. W okresach wezbrań część wód będzie magazynowana w zbiorniku, a część przerzucana przez upust za pośrednictwem rowu do zbiornika retencyjnego przy pompowni Buków.