Wtorek, 22 października 2019

imieniny: Halki, Kordiana, Kordelii

RSS

Wielkie remonty miejskich budynków

24.09.2018 05:51 | 0 komentarzy | acz

Rybnicki Zakład Gospodarki Mieszkaniowej zrealizował kolejne termomodernizacje budynków z miejskiego zasobu. Prace przeprowadzono od kwietnia do lipca br. w dzielnicy Niewiadom. Remonty i modernizacje przeprowadzane są także w innych dzielnicach.

Wielkie remonty miejskich budynków
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

W budynkach przy ul. Morcinka 5 i 23 zrealizowane prace obejmowały ocieplenie: ścian zewnętrznych budynku, stropodachu oraz ścian piwnic. Wymieniono też drewnianą stolarkę okienną i drzwiową. Budynki zyskały nową, przyjazną kolorystykę. Wartość inwestycji to odpowiednio: 569 811 i 525 212 zł.

Prace wykonano też w części mieszkalnej budynku przy ul. Sportowej 115. Zakres robót obejmował wykonanie konstrukcji i okładziny schodów zewnętrznych, docieplenie ścian, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, prace instalacyjne oraz roboty brukarskie. Koszt wykonanych prac to 230 000 zł.

Remonty i modernizacje przeprowadzane są także w innych dzielnicach. W Niedobczycach, w budynku przy ul. Rymera 42 docieplane są ściany zewnętrzne oraz strop nad ostatnią kondygnacją mieszkalną. Zadanie, którego koszt to 632 245,22 zł obejmuje również wykonanie tynków zewnętrznych, robót malarskich, wymianę drzwi wejściowych oraz daszków przed wejściem i okienek piwnicznych. W tej samej dzielnicy trwa przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Gen. Andersa 15, w wyniku której powstanie 8 lokali socjalnych. Inwestycja warta jest 1 788 888,94 zł. W Niedobczycach realizowana jest również budowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Kadłubka. Powstanie tam 8 lokali socjalnych, z których każdy będzie posiadał niezależne wejście. Całkowity koszt inwestycji, współfinansowanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego, to 2 304 301 zł.

Prace trwają ponadto w centrum miasta, gdzie przy ul. Rzecznej 4, za nieco ponad 686 tys. zł, realizowana jest termomodernizacja budynku, a strych adaptowany jest na mieszkanie.

W dzielnicy Maroko-Nowiny za 144 170 zł zagospodarowywany jest teren wokół budynku przy ul. Zgrzebnioka 4. Istniejące chodniki i dojścia są tam modernizowane. W planach także m.in. wykonanie schodów terenowych i terenu zielonego oraz montaż ławek i koszy na śmieci.

Prace zaplanowano także przy ul. Mikołowskiej 29 w Rybniku. Niedługo powinien zostać ogłoszony przetarg na budowę kanalizacji deszczowej, odwodnienie terenu oraz remont elewacji budynku.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej prowadzi postępowania przetargowe na następujące zadania:

• wykonanie projektów wykonawczych wraz ze specyfikacjami odbioru robót budowlanych

i kosztorysami inwestorskimi dla budowy dwóch budynków wielorodzinnych, które zostaną zlokalizowane w Rybniku przy ul. Kolejowej

• opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej nowoczesnego kompleksu infrastruktury mieszkalno-usługowej – budynku senioralnego przy ul. 3 Maja w Rybniku,

w którym zlokalizowane będą mieszkania chronione, mieszkania komunalne i lokale użytkowe na wynajem o różnym przeznaczeniu.

Warto przypomnieć też o inwestycjach już zakończonych, wśród których najważniejsza to modernizacja budynku byłego internatu przy ulicy Borki 37 na nowoczesny budynek z 26 mieszkaniami komunalnymi.