Poniedziałek, 16 grudnia 2019

imieniny: Albiny, Zdzisławy, Adelajdy

RSS

Uczysz się i pobierasz rentę rodzinną? Poinformuj ZUS

15.09.2018 07:00 | 0 komentarzy | (q)

Zaraz po wakacjach, uczniowie szkół ponadpodstawowych i studenci powinni złożyć w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych wniosek o dalszą wypłatę renty rodzinnej wraz z zaświadczeniem o kontynuowaniu nauki.

Uczysz się i pobierasz rentę rodzinną? Poinformuj ZUS
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Renta rodzinna przysługuje dzieciom do ukończenia przez nie 16 roku życia. Jeśli jednak dziecko nadal się kształci, dostanie rentę aż do zakończenia nauki, lecz nie dłużej niż do 25 roku życia. Chyba, że urodziny te przypadają w trakcie ostatniego roku studiów – wówczas świadczenie przysługuje do końca roku akademickiego.

Renta wypłacana jest przez rok szkolny i okres wakacji. Zaraz po wakacjach, bądź jeszcze w trakcie ich trwania, uczniowie szkół ponadpodstawowych powinni złożyć w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych wniosek o dalszą wypłatę świadczenia wraz z zaświadczeniem o kontynuowaniu nauki. Zaświadczenia takie wydaje placówka, w której dziecko się uczy. Uczniowie powinni je złożyć w ZUS-ie najpóźniej we wrześniu. Studenci mają czas do końca października. Zatem, aby renta wypłacana była bez przerwy, należy pamiętać, by najpóźniej w ciągu miesiąca od ostatniej wypłaty złożyć do ZUS–u wniosek wraz z zaświadczeniem o kontynuowaniu nauki.

Świadczenie do zwrotu?

Podobnie, jeśli uprawniony do renty uczeń/student przestanie się uczyć, musi niezwłocznie zawiadomić o tym ZUS, który wstrzyma wypłatę świadczenia. Jeśli nie zawiadomimy ZUS-u o okolicznościach powodujących zmniejszenie, zawieszenie lub utratę prawa do renty i Zakład nadal będzie wypłacał nam niezmienioną kwotę, będziemy musieli zwrócić nienależnie wypłacane nam świadczenia z odsetkami.

O czym powiadomić ZUS?

Jeżeli pobieramy rentę rodzinną musimy zawiadamiać ZUS między innymi o: osiąganiu przychodu z tytułu zatrudnienia, o wysokości przychodu osiągniętego w minionym roku kalendarzowym – w terminie do końca lutego kolejnego roku, zmianie miejsca zamieszkania, numeru rachunku bankowego, o pobieraniu renty z innego tytułu – przyznanej przez inny organ rentowy, bądź renty socjalnej, o zaprzestaniu uczęszczania do szkoły przez osobę, która skończyła już 16 lat.

(red.)