Czwartek, 22 kwietnia 2021

imieniny: Leona, Kai, Heliodora

RSS

Czy wicedyrektorka szpitala pożegna się ze stanowiskiem?

23.08.2018 07:00 | 8 komentarzy | mak

Zaskakujące wieści ze szpitala w Wodzisławiu i Rydułtowach. Coraz więcej wskazuje na to, że stanowisko wicedyrektora szpitala do spraw pielęgniarstwa zostanie zlikwidowane. Oficjalny powód to względy ekonomiczne.

Czy wicedyrektorka szpitala pożegna się ze stanowiskiem?
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Funkcję wicedyrektora szpitala ds. pielęgniarstwa sprawuje Małgorzata Ż., którą pod koniec maja Sąd Rejonowy w Wodzisławiu uznał winną naruszenia nietykalności cielesnej jednej z pielęgniarek wodzisławskiego szpitala i skazał na 2 tys. zł grzywny i tyle samo nawiązki na rzecz poszkodowanej. Pani wicedyrektor przebywa obecnie na zwolnieniu chorobowym.

Decyzja rady społecznej

3 sierpnia odbyło się posiedzenie rady społecznej szpitala w Wodzisławiu i Rydułtowach. Jak się dowiedzieliśmy, członkowie rady społecznej dostali do zaopiniowania projekt uchwały, zgodnie z którą stanowisko wicedyrektora szpitala ds. pielęgniarstwa ma zostać zlikwidowane. I w większości byli na "tak". Potwierdza to rzecznik prasowy szpitala, Sławomir Graboń. - Na posiedzeniu rada społeczna pozytywnie zaopiniowała uchwałę dotyczącą przekształcenia struktury organizacyjnej Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, polegającego na likwidacji stanowiska zastępcy dyrektora ds. pielęgniarstwa - wyjaśnia rzecznik szpitala. Znamy też powody takiego ruchu. - Zgodnie z uzasadnieniem dyrektora Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej likwidacja tego stanowiska podyktowana jest względami ekonomicznymi - tłumaczy Józef Szymaniec ze Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim.

To nie koniec procedury

Pozytywna opinia rady społecznej szpitala nie oznacza jednak, że stanowisko wicedyrektora ds. pielęgniarstwa od razu zostanie zlikwidowane. Nic nie jest jeszcze przesądzone, bo zgodnie z przepisami cała procedura składa się z kilku etapów.

Na razie rada społeczna zobowiązała dyrektor szpitala Dorotę Kowalską do przedstawienia zaopiniowanej uchwały podmiotowi tworzącemu, którym jest powiat wodzisławski. Trzeba mieć na uwadze, że tylko rada powiatu wodzisławskiego może dokonywać zmian w statucie szpitala, a co za tym idzie - zgodzić się lub nie na likwidację stanowiska zastępcy dyrektora ds. pielęgniarstwa. - Dlatego też pani dyrektor szpitala złożyła 3 sierpnia do zarządu powiatu wodzisławskiego wniosek o dokonanie zmian w statucie PPZOZ, w tym również zmian polegających na wykreśleniu stanowiska zastępcy dyrektora ds. pielęgniarstwa - informuje Józef Szymaniec.

Zarząd powiatu wodzisławskiego zaakceptował projekt uchwały w sprawie zmian w statucie szpitala. Stało się to 8 sierpnia na posiedzeniu zarządu powiatu. Teraz projekt uchwały zostanie skierowany do konsultacji społecznych: z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego, z organizacjami pozarządowymi i z mieszkańcami.

Procedura wymaga też zasięgnięcia opinii: Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność, Rady OPZZ Województwa Śląskiego oraz Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych.

Finalnie - jeśli po drodze nie będzie przeciwwskazań - projekt uchwały w sprawie zmian w statucie szpitala trafi we wrześniu pod obrady powiatowych radnych. To oni ostatecznie zadecydują, czy stanowisko wicedyrektora szpitala ds. pielęgniarstwa zostanie zlikwidowane.

(mak)