Czwartek, 15 kwietnia 2021

imieniny: Anastazji, Wacława, Leonida

RSS

Premier Morawiecki podał termin wyborów samorządowych. Sprawdź, kiedy wybierzemy radnych i wójtów

14.08.2018 10:41 | 2 komentarze | żet

W październiku pójdziemy do urn, aby wybrać radnych gminnych, powiatowych i wojewódzkich oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów.

Premier Morawiecki podał termin wyborów samorządowych. Sprawdź, kiedy wybierzemy radnych i wójtów
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Wybory samorządowe zostaną przeprowadzone 21 października. Wówczas będziemy wybierać radnych gminnych, powiatowych i sejmiku wojewódzkiego, a także włodarzy gmin.

Jeśli w tym terminie żaden z kandydatów na wójta, burmistrza lub prezydenta nie zdobędzie ponad 50 proc. głosów, wówczas konieczne będzie przeprowadzenie drugiej tury wyborów 4 listopada.

Obecna kadencja władz samorządowych upływa 16 listopada.

Najpierw komitet, potem agitacja

Z chwilą zarządzenia wyborów startuje kampania wyborcza. Wszelkie czynności wyborcze mogą być prowadzone wyłącznie poprzez komitety wyborcze, o których powstaniu należy zawiadomić Państwową Komisję Wyborczą do 27 sierpnia (godz. 16.15). W skład komitetu wyborczego musi wchodzić co najmniej 10 osób.

PKW w ciągu trzech dni (od wpłynięcia zawiadomienia) wydaje postanowienie o przyjęciu zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego. Formalnie dopiero wówczas komitet wyborczy może wykonywać czynności wyborcze, czyli prowadzić agitację wyborczą, układać listy kandydatów na radnych i kandydatów na wójtów, zbierać podpisy poparcia, pozyskiwać i wydawać środki finansowe.

Termin na zgłaszanie gminnym komisjom wyborczym kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast upływa 26 września o północy. Do 6 października terytorialne komisje wyborcze rozplakatują obwieszczenia o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych, a gminne komisje wyborcze o zarejestrowanych kandydatach na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Pięć lat zamiast czterech, ale...

Od wyborów w 2018 roku zaczną obowiązywać nowe przepisy dotyczące samorządu. Wprowadzono w nich zasadę dwukadencyjności wójtów, burmistrzów i prezydentów miast ( która będzie liczona od wyborów samorządowych w 2018 roku).

Kandydaci w wyborach na wójtów, burmistrzów i prezydentów nie będą mogli jednocześnie stratować w wyborach do rady powiatu lub sejmiku.

Ponadto kadencja wójtów, burmistrzów i prezydentów zostanie wydłużona z czterech do pięciu lat. To ostatnie dotyczy również rad gmin, powiatów oraz sejmików wojewódzkich.

Kandydaci na wójtów muszą mieć ukończone przynajmniej 25 lat (najpóźniej w dniu wyborów).

Mniej JOW-ów

Jednomandatowe okręgi wyborcze w wyborach do rad gmin będą obowiązywać w gminach do 20 tys. mieszkańców. Dotychczas ordynacja tego typu obowiązywała we wszystkich gminach z wyjątkiem miast na prawach powiatu. Oznacza to, że w gminach zamieszkanych przez ponad 20 tys. osób obowiązywać będzie ordynacja proporcjonalna (kandydaci będą zgrupowani w listach wyborczych - tak jak odbywa się to w wyborach do Sejmu RP).


Wszystkie wiadomości na temat wyborów samorządowych publikujemy na bieżąco w seksji Wybory samorządowe 2018 (kliknij TUTAJ).