Wtorek, 2 czerwca 2020

imieniny: Erazma, Marianny, Marzanny

RSS

Matka walczy o kładkę w Chałupkach - jest stanowisko urzędu

14.08.2018 07:00 | 0 komentarzy | mad

Otrzymaliśmy z Urzędu Gminy w Krzyżanowicach stanowisko w opisywanej przez nas sprawie. Oto jego treść.

Matka walczy o kładkę w Chałupkach - jest stanowisko urzędu
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Pani Bizon z Chałupek zwróciła się jesienią 2016 r. do Urzędu Gminy Krzyżanowice przedstawiając problem jaki ma, gdy wychodzi ze swojej posesji przy ul. Raciborskiej w Chałupkach nr 73 aby dostać się na druga stronę drogi. Urząd po zapoznaniu się z tematem, natychmiast zwrócił się do projektanta aby w trosce o jej bezpieczeństwo w aktualnie opracowywanej dokumentacji „Przebudowy ul. Raciborskiej w Chałupkach i Powstańców Śląskich w Zabełkowie” doprojektował wykonanie kładki naprzeciw posesji nr 73. Przedmiotowa kładka została ujęta w w/w dokumentacji.

Na kolejnym spotkaniu w urzędzie u Zastępcy Wójta, Pani Bizon została szczegółowo poinformowana o podjętych działaniach, o ujęciu kładki w dokumentacji i próbach gminy składania wniosku o dofinansowanie na realizację zadania.

Przebudowa ul. Raciborskiej i Powstańców Śląskich była dwukrotnie przedmiotem wniosku o dofinansowanie, najpierw jesienią 2017 r. oraz wiosna 2018 r.

Tutejszy urząd uznaje zasadność wniosku Pani Bizon, nie zaniechał i nie zaniecha działań prowadzących do realizacji zadania. Wskazane jest aby zadanie ze względu na zatwierdzone projektu organizacji ruchu realizowane było kompleksowo. Wobec powyższego nie ma możliwości realizacji tymczasowego przejścia. Realizacja zadań inwestycyjnych drogowych to proces długotrwały, który należy przeprowadzić zgodnie z prawem w tym m.i. opracowaną dokumentacją i uzyskanym pozwoleniem na budowę, przepisami prawa budowlanego, ustawy o drogach publicznych, rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie oraz z zachowaniem bezpieczeństwa organizacji ruchu.

Grzegorz Swoboda, zastępca wójta Krzyżanowic


Zobacz również:

Ludzie:

Grzegorz Swoboda

Grzegorz Swoboda

Starosta Raciborski