Sobota, 19 października 2019

imieniny: Piotra, Pawła, Ziemowita

RSS

Jak powodzi się raciborskim radnym?

10.08.2018 07:00 | 2 komentarze | żet

Porównujemy oświadczenia majątkowe złożone przez radnych u progu obecnej kadencji samorządu oraz w jej ostatnim roku. Sprawdźcie, komu udało się pomnożyć majątek, a kto się zadłużył.

Jak powodzi się raciborskim radnym?
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

U kresu obecnej kadencji samorządu sprawdzamy, jak mają się finanse jego raciborskiej elity. Wszak zdecydowana większość jej przedstawicieli będzie starała się o ponowną elekcję w jesiennych wyborach samorządowych. Czy w toku kadencji radnym udało się pomnożyć oszczędności? A może dorobili się nowych samochodów lub nieruchomości? Czy też było wprost przeciwnie, a rok 2017 zamknęli z majątkiem mniejszym niż ten, którym dysponowali u progu kadencji? Oto co ustaliliśmy.

Kto najwięcej zaoszczędził?

Swoje oszczędności najbardziej pomnożył radny Zbigniew Sokolik, który jest przedsiębiorcą. U progu kadencji zgromadził on oszczędności warte prawie 523 tys. zł, podczas gdy na koniec grudnia 2017 r. było to już 895 tys. zł (wzrost o 372 tys. zł). Dla porządku dodajmy, że przynajmniej część tych pieniędzy jest niejako zamrożona z powodu zobowiązań zaciągniętych przez radnego wobec dostawców na zakup towaru, które z końcem minionego roku wyniosły prawie 308 tys. zł.

Drugim radnym, który podczas kadencji samorządowej najbardziej pomnożył swoje oszczędności jest Krzysztof Myśliwy. W oświadczeniu majątkowym złożonym pod koniec 2014 roku wykazał on 29 tys. zł oszczędności. Z końcem minionego roku kwota ta urosła do 225 tys. zł (wzrost o 196 tys. zł).

Swoje oszczędności powiększyli w tym czasie również radni Witold Ostrowicz (wzrost o 136,1 tys. zł), Andrzej Rosół (wzrost o 51 tys. zł), Marcin Fica (wzrost o 16,1 tys. zł), Dariusz Doleżych (wzrost o 15,9 tys. zł), Anna Szukalska (wzrost o 10,2 tys. zł), Wiesław Szczygielski (wzrost o 5,1 tys. zł), Tomasz Cofała (wzrost o 2,8 tys. zł), Franciszek Mandrysz (wzrost o 2,2 tys. zł), Zuzanna Tomaszewska (1 tys. zł) oraz Eugeniusz Wyględa (wzrost o 250 zł).

Czyje oszczędności stopniały?

Na przeciwnym biegunie znajdują się radni, którzy w oświadczeniach majątkowych za 2017 rok wykazali mniejsze oszczędności niż w dokumentach złożonych u progu samorządowej kadencji. Zestawienie to otwiera radny Michał Fita, którego oszczędności w tym czasie stopniały z 70 tys. zł do niespełna 4,5 tys. zł (spadek o 65 tys. zł). Dodajmy, że w omawianym okresie o 30 tys. zł wzrosły również zobowiązania radnego, który spłacił co prawda sporą część kredytu hipotecznego, ale zaciągnął jeszcze jeden kredyt na zakup samochodu. Na plus działa w jego przypadku wzrost wartości posiadanych przez niego nieruchomości z 310 tys. zł na początku kadencji do 380 tys. zł na koniec 2017 roku.

U kresu kadencji mniejsze, w porównaniu z jej otwarciem, są również oszczędności Leszka Szczasnego. W oświadczeniu majątkowym złożonym przez niego na początku kadencji było to nieco ponad 145 tys. zł, podczas gdy w oświadczeniu majątkowym składanym w ostatnim roku kadencji były to już 122 tys. zł (spadek o 23 tys. zł). Stopniały również oszczędności Jana Wiechy (spadek o 20 tys. zł, choć radny dorobił się w tym czasie opla corsy z 2017 r.), przewodniczącego rady Henryka Mainusza (spadek o 5,6 tys. zł) oraz Leona Fiołki (spadek o 4,1 tys. zł).

Ludzie:

Anna Ronin

Anna Ronin

Radna Gminy Racibórz

Franciszek Mandrysz

Franciszek Mandrysz

Radny Gminy Racibórz.

Henryk Mainusz

Henryk Mainusz

Radny Miasta Racibórz, były przewodniczący rady.

Jan  Wiecha

Jan Wiecha

Radny Gminy Racibórz.

Krzysztof Myśliwy

Krzysztof Myśliwy

Radny Gminy Racibórz.

Leon Fiołka

Leon Fiołka

Przewodniczący Rady Miasta Racibórz.

Leszek Szczasny

Leszek Szczasny

Podróżnik, były radny Gminy Racibórz.

Michał Fita

Michał Fita

Wiceprezydent miasta Racibórz

Paweł  Rycka

Paweł Rycka

Radny Gminy Racibórz.

Piotr Klima

Piotr Klima

Radny Gminy Racibórz

Wiesław Szczygielski

Wiesław Szczygielski

Strażak PSP Racibórz, były radny Gminy Racibórz

Witold Ostrowicz

Witold Ostrowicz

Były radny miasta Racibórz.