środa, 16 października 2019

imieniny: Gawła, Florentyny, Grzegorza

RSS

W Lubomi modernizują ewidencję. Koniecznie sprawdź zmiany

11.08.2018 07:00 | 0 komentarzy | mak

Ważna informacja dla mieszkańców gminy Lubomia. Do 20 sierpnia wszystkie zainteresowane osoby mogą zweryfikować dane dotyczące modernizacji ewidencji gruntów i budynków na terenie tej gminy. Od tych informacji zależy m.in wysokości podatków od nieruchomości.

W Lubomi modernizują ewidencję. Koniecznie sprawdź zmiany
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Prace związane z modernizacją ewidencji są prowadzone w dwóch etapach. W ramach pierwszego zostały wykonane m.in. prace terenowe, mające na celu aktualizację informacji o gruntach, budynkach i lokalach. Każdy budynek został kontrolnie pomierzony. Pracownicy firmy geodezyjnej mogli też pytać właścicieli np. o rok zakończenia budowy czy technologię wykonania budynku. Geodeci weryfikowali ponadto zaliczenie gruntów do użytków zabudowanych i zurbanizowanych oraz rolnych zabudowanych.

Etap drugi modernizacji polega na wyłożeniu do wglądu projektu operatu opisowo–kartograficznego oraz rozpatrywaniu zgłaszanych uwag do tego projektu. Wyłożenie dokumentacji ma miejsce w siedzibie Wydziału Geodezji przy ulicy Mendego 3 w Wodzisławiu Śląskim (budynek dawnego pogotowia ratunkowego). W przypadku gminy Lubomia projekt operatu wyłożony jest do wglądu do 20 sierpnia 2018 r. od poniedziałku do środy w godz. od 8.00 do 15.00, w czwartki od godz. 8.00 do 16.00, a w piątki od godz. 8.00 do 13.00.

Teraz warto sprawdzić

Wyłożenie projektu operatu to bardzo ważny etap, w którym właściciele ewidencjonowanych nieruchomości powinni wziąć udział. W jego trakcie można bowiem zapoznać się z danymi ewidencyjnymi, które posłużą gminie do naliczenia podatku od nieruchomości, a także sprawdzić, czy wszystkie dane zawarte w projekcie są prawidłowe i zgodne ze stanem faktycznym. – I choć nie powinno być pomyłek, to przy tej skali przedsięwzięcia wskazane jest zweryfikowanie danych przez właścicieli lub osoby do tego upoważnione w celu wyeliminowania ewentualnych nieścisłości. Po to jest właśnie wyłożenie, aby z jednej strony zapoznać się z nowym stanem, według którego będą naliczane podatki oraz aktualizowane zapisy dotyczące oznaczenia nieruchomości w księgach wieczystych, a z drugiej strony aby na tym etapie właściciel mógł zgłosić zauważone nieścisłości – tłumaczy Agata Kubina, geodeta powiatowy, naczelnik Wydziału Geodezji w wodzisławskim starostwie.

Szansa na poprawę

W przypadku zgłoszenia niezgodności danych, zostaną one sprawdzone i ewentualnie poprawione bez żadnych kosztów dla właściciela nieruchomości. Warto więc z tej możliwości skorzystać, zwłaszcza że przepisy nie przewidują indywidualnego zawiadamiania właścicieli poszczególnych nieruchomości o wyłożeniu operatu, a potem – o ujawnieniu danych w ewidencji. Informacja o wprowadzeniu nowych danych do ewidencji zostanie ogłoszona w dzienniku urzędowym województwa oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie starostwa.

Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym, będzie mógł w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa zgłosić zarzuty do tych danych. Wszelkie zgłoszenia i uwagi złożone po tym terminie będą zgodnie z prawem traktowane jako wnioski o zmianę danych objętych ewidencją gruntów i budynków. Złożenie takiego wniosku będzie wiązało się z koniecznością sporządzenia nowego operatu geodezyjnego, za co zapłacić będzie musiał już właściciel nieruchomości. Warto zatem sprawdzić czy dane w ewidencji się zgadzają już na etapie wyłożenia projektu operatu lub ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym.

oprac. (mak)