Czwartek, 6 maja 2021

imieniny: Judyty, Juranda, Benedykty

RSS

Ruszyła budowa oczyszczalni ścieków w Ciechowicach

03.08.2018 14:36 | 0 komentarzy | d

Umowę na budowę oczyszczalni ścieków podpisano 14 czerwca.

Ruszyła budowa oczyszczalni ścieków w Ciechowicach
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Oczyszczalnia zlokalizowana zostanie w sołectwie Ciechowice. - Dzięki współfinansowaniu ze strony Unii Europejskiej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz wkładowi własnemu gminy powstanie nowoczesna oczyszczalnia ścieków, w której będą oczyszczane ścieki za pomocą tlenowej metody osadu czynnego. Na chwilę obecną zostały już wybudowane budynki oczyszczalni w stanie surowym oraz zostały wylane fundamenty pod zbiorniki. Transport na teren budowy odbywa się po istniejących drogach gruntowych, jednak w fazie projektu pozostaje odrębna droga dojazdowa do oczyszczalni – informują urzędnicy.

Zakończenie planowane jest na koniec kwietnia 2020 roku. Inwestycja obejmuje również budowę sieci kanalizacyjnej, jednak ten wydatek zostanie pokryty ze środków własnych gminy. Wykonawcą budowy oczyszczalni jest wyłonione w ramach przetargu konsorcjum firm Reddo Piotr Trybała Przedsiębiorstwo Robót Budowlano – Instalacyjnych z Gliwic oraz Stalbudom Sp. z o.o. z Warszawy.

Inwestycja jest niezwykle ważna z punktu widzenia położenia gminy Nędza, która leży na terenach o szczególnych walorach przyrodniczych, co w rozmowach podkreśla Anna Iskała, wójt gminy Nędza.

Przypominamy, że inwestycja opiewa na kwotę 9.294.465,57 zł., z czego dofinansowanie ze strony UE wynosi 4.688.248,76 zł, WFOŚiGW w Katowicach - 1.466.214,20 zł, natomiast wkład własny gminy wyniesie 3.418.155,83 zł.

Źródło: UG Nędza, opr. (d)

Ludzie:

Anna Iskała

Anna Iskała

Wójt gminy Nędza.