Poniedziałek, 24 lutego 2020

imieniny: Macieja, Bogusza, Jaśminy

RSS

Rybniccy urzędnicy ruszyli na kontrole

02.08.2018 08:16 | 0 komentarzy | acz

Pracownicy Urzędu Miasta Rybnika sprawdzają zgodność złożonych przez mieszkańców deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ze stanem faktycznym. W związku z pojawiającymi się nieprawidłowościami, kontrole zostały zintensyfikowane.

Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Przypominamy, że w przypadku zmian mających wpływ na wysokość opłat śmieciowych (tj. narodziny dziecka, wprowadzenie się osób, tymczasowe zamieszkanie, wynajem nieruchomości, wyprowadzenie się osób lub zgon) konieczne jest złożenie nowych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na dokonanie tej formalności mamy 14 dni od momentu wystąpienia zmiany.

– W związku z pojawiającymi się nieprawidłowościami, intensyfikujemy kontrole. Każda niezgodność liczby osób faktycznie zamieszkujących nieruchomość z liczbą zadeklarowaną w deklaracji będzie weryfikowana indywidualnie. Do celów weryfikacji brane będą pod uwagę ilości odbieranych spod nieruchomości odpadów oraz odczyty z liczników zużycia wody/odprowadzania ścieków. Przyjmuje się, że średnie miesięczne zużycie wody wynosi 2,4 – 3,0 m³ na mieszkańca – wyjaśnia Ilona Krajczewska, naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej rybnickiego magistratu.

Zwracamy uwagę, że ponoszone przez Miasto koszty zagospodarowania odpadów wynikają z faktycznej ilości śmieci wytwarzanych przez mieszkańców. Wpływy do budżetu Miasta na realizację tego zadania zależą zaś od złożonych deklaracji. Jeżeli do zagospodarowania jest znacznie więcej śmieci, niż wynika to z deklaracji – opłaty ponoszone przez mieszkańców mogą wzrosnąć. W ten sposób osoby uczciwie dokonujące rozliczeń poniosą koszty wywozu odpadów za mieszkańców niezgłoszonych do deklaracji.