Poniedziałek, 1 czerwca 2020

imieniny: Jakuba, Hortensji, Gracjany

RSS

Jastrzębie ma swój Inspektorat Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Zwierząt Animals

30.07.2018 09:23 | 0 komentarzy | kama

Grupa czterech ludzi będąca w randze Inspektorów, którym nie obojętny jest los zwierząt postanowiła pomóc tym którzy nie mówią, braciom mniejszym czyli zwierzętom towarzyszącym.

Jastrzębie ma swój Inspektorat Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Zwierząt Animals
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój powstał Inspektorat Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Zwierząt Animals ( OTOZ Animals)

To duże wydarzenie dla miasta biorąc pod uwagę, że najbliższe Inspektoraty mieszczą się kilkadziesiąt kilometrów od Jastrzębia-Zdroju.

Inspektor ds. ochrony zwierząt to funkcja, z którą wiążą się pewne, ściśle określone zobowiązania. Oczywiście punktem wyjścia jest miłość do zwierząt. Równie ważna jest jednak cierpliwość i determinacja. Inspektor musi posiadać odpowiednią wiedzę w zakresie funkcjonowania towarzystwa, przysługujących mu praw, obowiązujących w RP przepisów prawnych dotyczących zwierząt, a zwłaszcza Ustawy o Ochronie Zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 roku wraz z uzupełnieniami. Zazwyczaj propozycję zostania inspektorem składa towarzystwo osobom współpracującym z nim w charakterze wolontariuszy w schronisku dla bezdomnych zwierząt. Wybrana osoba, jeżeli wyrazi taką chęć, przechodzi przeszkolenie dotyczące zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce, tak aby w przyszłości okazały się one skuteczne, zgodne z prawem a także dla niego samego bezpieczne.

O przyjęciu do grona inspektorów decyduje pomyślne zaliczenie kończącego szkolenie testu, opinia koordynatorów czy prezesów poszczególnych oddziałów.

Do zakresu działań Inspektora należy:

• Współdziałanie z właściwymi instytucjami samorządowymi jak i państwowymi w ujawnianiu oraz ściganiu przestępstw i wykroczeń określonych w Ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku (znowelizowanej 6 czerwca 2002) wraz z uzupełnieniami oraz w dotyczących zwierząt rozporządzeniach ministrów.

• Podejmowanie działań dotyczących wszelkich przypadków znęcania się nad zwierzętami i czynne w nich uczestnictwo.

• Podejmowanie wszelkich interwencji i kontroli dotyczących warunków bytowych zwierząt, do których upoważnia inspektora obowiązujące prawo.

• Kontrole dobrostanu zwierząt w schroniskach, ubojniach, hodowlach, handlu, transporcie, laboratoriach, wykorzystywanych do celów rozrywkowych, filmowych i specjalnych.

• Uczestnictwo w sprawach karnych toczących się przed sądami powszechnymi w sprawach dotyczących złego traktowania zwierząt.

• Opiniowanie i nadzorowanie akcji wyłapywania zwierząt

• Propagowanie zasad humanitaryzmu wobec zwierząt.

• Za zgodą zarządu Rady Krajowej organizowanie rekrutacji inspektorów oraz inicjowanie nowych ośrodków Inspektoratu ds. ochrony zwierząt OTOZ Animals na terenie całej Polski.

• Współpracę ze środkami masowego przekazu w nagłaśnianiu najważniejszych tematów związanych z realizacją przepisów Ustawy z dnia 21.08.1997 o ochronie zwierząt przez Inspektorat ds. ochrony zwierząt OTOZ Animals we współpracy z zarządem Rady Krajowej.

• Współpraca w sprawie podejmowania ważnych decyzji określonych w regulaminie i powiadamianie o ważnych interwencjach centralę inspektoratu znajdującą się w Gdyni.

Jeśli chcesz podzielić się spostrzeżeniami na temat losu zwierząt w swoim regionie, napisz:

OTOZ Animals

Inspektorat Jastrzębie Zdrój

ul. Podhalańska 25

44-335 Jastrzębie Zdrój

jastrzebie.zdroj@otoz.pl