Czwartek, 6 maja 2021

imieniny: Judyty, Juranda, Benedykty

RSS

W naszym wieku musimy żyć, jak jedna rodzina

07.07.2018 10:00 | 0 komentarzy | eos

Debata na temat problemów nurtujących seniorów, zwieńczone sukcesem starania o wydanie Karty 60+, współorganizacja Kongresu Obywatel Senior, I Spartakiada Sportowa Seniorów czy też I miejsce w Plebiscycie „Nowin Raciborskich” – „Skarby Raciborszczyzny” w kategorii „Społecznie dla Raciborszczyzny” – to najbardziej spektakularne inicjatywy ostatnich pięciu lat, które podejmował Zarząd Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Raciborzu.

W naszym wieku musimy żyć, jak jedna rodzina
Nowy ukonstytuowany zarząd
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Codzienność jest może bardziej zwyczajna, ale nie mniej ważna, ponieważ składa się na nią intensywna praca zarządu skoncentrowana na działalności dla seniorów i na rzecz seniorów. W minionej kadencji zorganizowano wiele form aktywności dla członków raciborskiego oddziału związku, który na koniec 2017 r. tworzyło 19 kół w mieście i gminach, skupiających 2127 osób.

Wielką popularnością wśród emerytów i rencistów cieszą się m.in. wczasy nad morzem, w górach oraz turnusy rehabilitacyjne, a także jedno– i wielodniowe wycieczki krajowe i zagraniczne, z których skorzystało 7328 seniorów. Atrakcyjność wyjazdów jest tak duża, że ich organizacji podejmuje się nie tylko zarząd, ale również koła: Racibórz Centrum, Brzezie, Ocice oraz w Chałupkach, Krzyżanowicach, Krzanowicach, Nędzy, Babicach i Kuźni Raciborskiej, oferując swym członkom np. pobyty w teatrze, operze, a nawet na turnusach wypoczynkowych.

To przede wszystkim w kołach skupia się życie emerytów i rencistów, z myślą o których przygotowywane są cykliczne spotkania z okazji: Dnia Inwalidy, Dnia Babci i Dziadka, Dnia Kobiet, Dnia Matki i Ojca, Dnia Seniora, a także imprezy wigilijne i noworoczne. Ponadto odbywają się zabawy, pikniki, wieczorki poetyckie oraz kursy tańca towarzyskiego, urozmaicane poczęstunkiem, muzyką oraz występami dzieci i młodzieży. W dbałości zaś o bezpieczeństwo seniorów na wykłady zapraszani są m.in. przedstawiciele policji, straży pożarnej, służby zdrowia, ośrodków pomocy społecznej i ZUS.

W ten sposób raciborska organizacja senioralna dokłada wszelkich starań, aby zrzeszeni w niej członkowie spędzali atrakcyjnie swój wolny czas, w poczuciu, że żaden człowiek nigdy nie jest sam. Wyrazem uznania było przyznanie raciborskiemu oddziałowi rejonowemu Złotej Oznaki Honorowej nadanej przez zarząd główny i okręgowy PZERiI, a także Medalu „Zasłużony dla Miasta Racibórz” przez lokalny samorząd.

Członkinie zarządu w wymiarze 3D

Delegaci oraz zaproszeni goście spotkali się w Restauracji „Raciborska”, gdzie podczas zebrania sprawozdawczo–wyborczego udzielono absolutorium odchodzącemu zarządowi, jak również dokonano wyboru nowych władz związku na kolejne pięć lat. Mijająca kadencja była sposobnością do wyrażenia uznania, w szczególności dla prezydium, które nie szczędząc czasu, w pełni społecznie – wyłącznie za diety – angażuje się na rzecz seniorów Raciborszczyzny.

Za jednogłośnie udzielone absolutorium, a tym samym wyrażone zaufanie, podziękowała przewodnicząca raciborskiego zarządu Krystyna Loch, kierując słowa uznania m.in. do sekretarz Danuty Stogiewicz – którą oceniła w wymiarze 3S, a więc jako osobę spokojną, solidną i stanowczą oraz do skarbnik Heleny Rozmus – ceniąc ja za 3D, a więc dyspozycyjność, dociekliwość i dokładność. Słowa wdzięczności skierowała także do przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Teresy Frydrych, która wprowadziła ją w arkana finansowe związku w 2010 r., a także do Franciszki Gruszki, Katarzyny Łozińskiej i Barbary Pordzik, za bezinteresowną pomoc i dyspozycyjność, gdyż były zawsze wtedy, kiedy były potrzebne.

Delegaci zaproponowali, aby przyszły zarząd, w nowej kadencji m.in.: rozważył możliwość opracowania bezkolejkowego systemu zapisów na wczasy, powrót do zajęć rekreacyjno–rehabilitacyjnych na pływalni Ostróg H2O, podjął próbę nawiązania porozumienia z NFZ co do przyspieszenia rehabilitacji oraz skierowań do sanatoriów, wystąpił do starostwa oraz urzędów miast i gmin, o wprowadzenie udogodnień na wzór raciborskiej Karty Seniora 60+, a także zaktywizował koła do propagowania swojej działalności w lokalnych i związkowych mediach.

W skład zarządu, w nowej kadencji weszło 23 członków, wśród których 18 osób, to reprezentanci kół emerytów i rencistów, a prezydium tworzy pięć osób. Przewodniczącą ponownie została Krystyna Loch, funkcje wiceprzewodniczących pełnić będą Grażyna Płonka i Katarzyna Łozińska, sekretarza – Danuta Stogiewicz, a skarbnika – Larysa Kucia. Komisję rewizyjną tworzą: Helena Rozmus – przewodnicząca oraz członkinie Agnieszka Schneider i Elżbieta Kwaśna. Wybrano też delegatów na Zjazd Okręgowy w Katowicach: Krystynę Loch, Stanisława Biela, Krystynę Mandrysz i Romana Klinika.

– Oddział w Raciborzu jest na piątkę. Jak przyjeżdża się tutaj, zawsze panuje domowa, rodzinna atmosfera, która wszystkich nas łączy. W naszym wieku, musimy żyć, jak jedna rodzina. (…) Cały zarząd, wykonuje bardzo dobrą i owocną pracę – chwalił raciborskich seniorów wiceprzewodniczący Zarządu Oddziału Okręgowego PZERiI w Katowicach Marian Mucik.

(ewa)