Piątek, 22 lutego 2019

imieniny: Małgorzaty, Marty, Piotra

RSS

Wizerunkowy kłopot wójta. I opozycyjnych radnych

20.06.2018 07:00 | 2 komentarze | art

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach pozytywnie zaopiniowała wniosek komisji rewizyjnej Rady Gminy w Mszanie o nieudzielenie wójtowi Mszany Mirosławowi Szymankowi absolutorium z wykonania budżetu za 2017 r. Zarazem jednak wytknęła radnym z komisji nadmierną drobiazgowość.

Wizerunkowy kłopot wójta. I opozycyjnych radnych
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Komisja rewizyjna, w której przewagę mają radni opozycyjni względem wójta, zawnioskowała o nieudzielenie absolutorium, mimo że w kwietniu RIO pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu przez wójta. Radni mieli wątpliwości co do sposobu wykonania nakładki asfaltowej na odcinku 60 m o wartości 10 tys. zł przy ul. Górniczej. Dotyczyły one tego, czy nakładkę można było wykonać w ramach robót naprawczych na drogach gminnych, czy też należało ją zrobić jako odrębną inwestycję, do której należało wykonać projekt.

28 maja RIO zaopiniowała wniosek mszańskiej komisji rewizyjnej. - Rzeczywiście wpłynął do nas wniosek o nieudzielenie absolutorium wójtowi Mszany. Izba ten wniosek zaopiniowała pozytywnie, ale z uwagą – mówi Agnieszka Pelczar, zastępca naczelnika Wydziału Informacji, Analiz i Strategii w katowickiej RIO. Izba przesłała nam swoją opinię. Wynika z niej, że skład orzekający pozytywnie zaopiniował wniosek komisji, bo został on złożony z zachowaniem wymogów proceduralnych i formalnych. Zarazem jednak w opinii znalazła się uwaga, którą należy rozumieć jako krytykę członków komisji rewizyjnej. Członkowie składu orzekającego RIO uznali bowiem, że uczynnienie jedną z przyczyn wniosku o nieudzielenie wójtowi absolutorium, sposobu remontu drogi o wartości 10 tys. zł, wydaje się być nadmierną drobiazgowością.