Sobota, 10 kwietnia 2021

imieniny: Małgorzaty, Michała, Makarego

RSS

Rafako na plusie

26.05.2018 12:13 | 0 komentarzy | ż

Po trzech pierwszych miesiącach 2018 roku Grupa Kapitałowa Rafako odnotowała blisko 300 mln złotych przychodów ze sprzedaży wypracowując przy tym 17,2 mln złotych zysku operacyjnego oraz 8,2 mln złotych zysku netto.

Rafako na plusie
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

W pierwszym kwartale 2018 roku przychód ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Rafako* wyniósł 297,9 mln złotych, podczas gdy w analogicznym okresie 2017 roku wartość ta wyniosła 439,7 mln złotych. Obniżenie przychodów rok do roku wynika z niższych przychodów z kontraktu dotyczącego budowy nowego bloku energetycznego o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno, co jest związane stopniem zaawansowania projektu i planowym niższym fakturowaniem. Mimo niższych przychodów, Grupie udało się wypracować zysk netto na poziomie 8,2 mln złotych. W analogicznym okresie poprzedniego roku wartość ta wyniosła 10,65 mln złotych.

Największy udział w przychodach całej Grupy miała spółka Rafako, której przychód rok do roku w pierwszym kwartale wzrósł o prawie 13 proc. z 134,2 mln złotych w 2017 do 151,5 mln złotych w tym roku. Spółka osiągnęła w tym okresie zysk operacyjny i zysk netto na poziomie odpowiednio 9,2 mln złotych i 2,4 mln złotych, podczas gdy analogiczny okres ubiegłego roku zakończyła zyskiem operacyjnym wynoszącym 2,4 mln złotych i stratą netto na poziomie 8,77 mln.

Portfel zamówień

Wartość portfela zamówień Grupy na 31 marca 2018 r. wynosiła ponad 3,0 miliardy złotych, z czego do realizacji w bieżącym roku przypada ponad 1 mld złotych i blisko 2,0 miliardy złotych na lata kolejne. Największą część portfela stanowi Projekt Jaworzno 910MW – 1,4 miliarda złotych, z czego 0,1 miliarda złotych pozostaje do realizacji przez Rafako i 1,3 miliarda złotych przez spółkę celową SPV Jaworzno. Znaczącą większość zleceń w strukturze portfela zamówień stanowią kontrakty z segmentu budownictwa energetycznego.

Nowe kontrakty i rynki

W 2018 roku Rafako podpisało umowę na zaprojektowanie, dostawę i montaż zbiornika LNG w Finlandii. Wartość umowy wynosi 13,4 mln euro. Ponadto estońskie przedsiębiorstwo Elering AS wybrało wycenioną na 50 mln euro ofertę Rafako na budowę tłoczni gazu. - Od stycznia do chwili obecnej podpisaliśmy kontrakty o wartości blisko 150 mln złotych. Wśród nich są już projekty związane z dostosowaniem do regulacji BAT. Aktualne oferty Rafako z pierwszą ceną wynoszą blisko 1,2 miliarda złotych. Do końca maja planujemy podpisanie kontraktów na łączną kwotę powyżej 160 mln złotych. Nasze cele związane z pozyskaniem do portfela zamówień zleceń o wartości między 900 a 1,2 miliarda złotych w 2018 roku są jak najbardziej aktualne i realne - mówi Agnieszka Wasilewska-Semail, prezes Zarządu Rafako S.A.

źródło: Rafako, oprac. ż


* W skład Grupy Kapitałowej Rafako wchodzi zarówno Rafako S.A. (podmiot dominujący) jak i szereg podmiotów, których Rafako jest wyłącznym (lub głównym) udziałowcem, m.in. PGL-Dom Sp. z o.o., Rafako Engineering Sp. z o.o., Energotechnika Engineering Sp. z o.o., E001RK Sp. z o.o., E003B7 Sp. z o.o., Rafako Engineering Solution doo Belgrad, Rafako Hungary Kft Budapeszt.