środa, 23 października 2019

imieniny: Marleny, Seweryna, Odylii

RSS

Rzuchowianie dominują w zaległościach za śmieci

12.05.2018 07:00 | 0 komentarzy | eos

Wpływom i zaległościom z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2017 r. przyjrzała się Komisja Rewizyjna Rady Gminy Kornowac.

Rzuchowianie dominują w zaległościach za śmieci
Przewodniczący rady gminy Kornowac Eugeniusz Kura, wójt Grzegorz Niestrój i radny Sławomir Knura
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Przewodniczący Sławomir Knura, wspierając się wyjaśnieniami skarbnik gminy Kornowac Beaty Orc oraz inspektor ds. ochrony środowiska i porządku publicznego Justyny Sibili, poinformował radnych, że aktualnie tzw. deklaracjami o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi objętych jest 4657 osób (1247 nieruchomości).

Szefa komisji zaniepokoiła przede wszystkim analiza wpłat za 2017 r., z której wynika, że mieszkańcy gminy zalegają z opłatami za śmieci na prawie 28 tys. zł. Z czego koszty upomnień to 1505 zł a odsetki 1590 zł.

Należności te – jak wyjaśnił przewodniczący komisji – objęte zostały windykacją, wystawiono 36 tytułów wykonawczych i 98 upomnień. Na koniec 2017 r. zaległości w poszczególnych sołectwach (bez kosztów upomnień i odsetek) wynoszą: w Rzuchowie – 9658 zł, Kornowacu – 6216 zł, Pogrzebieniu – 3909 zł, Kobyli – 2497 zł i Łańcach – 2278 zł.

Komisji Rewizyjnej nie udało się sprawdzić z jaką częstotliwością odbierane są odpady komunalne z danej nieruchomości. Wiadomo natomiast, że poziom recyclingu i przygotowanie do ponownego użycia takich odpadów, jak m.in.: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło w 2017 r. wyniósł 50,67 proc. Ponieważ do ponownego użycia i odzysku innymi metodami przygotowano ponad 20 proc. frakcji odpadów komunalnych, gmina nie poniesie żadnych kar finansowych.

Przewodniczący wskazał też na konieczność umieszczenia w tegorocznym harmonogramie odbioru odpadów komunalnych informacji o punkcie odbioru przeterminowanych leków i zbiórki termometrów rtęciowych.

(ewa)


Zaległości w opłatach za śmieci w sołectwach za 2017 r.:

• Rzuchów – 9 658 zł

• Kornowac – 6 216 zł

• Pogrzebień – 3 909 zł

• Kobyla – 2 497 zł

• Łańce – 2 278 zł

Ludzie:

Sławomir Knura

Sławomir Knura

Radny gminy Kornowac