Piątek, 19 kwietnia 2019

imieniny: Adolfa, Tymona, Pafnucego

RSS

Rusza nabór wniosków o ekodotacje

02.05.2018 11:06 | 12 komentarzy | juk

Mieszkańcy wnioski o dofinansowania do wymiany źródeł ciepła będą mogli składać od 7 maja.

Rusza nabór wniosków o ekodotacje
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Docelowo miasto na dofinansowania chce przeznaczyć 300 tys. zł jeśli uda się znaleźć środki. Ma to pozwolić na realizację około 60 inwestycji ekologicznych, co oznacza, że pojedyncze dofinansowanie będzie wynosić do 5 tys. zł. - Problem smogu zauważamy od wielu lat. Walczymy z nim, przede wszystkim likwidując emitory niskiej emisji, czyli udzielamy dotacji na wymianę starych kopciuchów - mówi Zbigniew Podleśny, zastępca burmistrz Radlina. Dodaje, że od 2009 r. miasto dofinansowało prawie 650 ekologicznych instalacji w posesjach prywatnych.

Jakie urządzenia?

Mieszkaniec Radlina podczas tegorocznej edycji może skorzystać z dotacji tylko na jedno urządzenie, tj. kocioł na gaz, kocioł olejowy, kocioł na paliwo stałe, kocioł na biomasę, wymiennik ciepła, układ solarny i pompę ciepła. Dofinansowanie kotłów opalanych węglem lub biomasą dotyczy urządzeń co najmniej 5. klasy. Z kolei dofinansowanie instalacji solarnych i pomp ciepła dotyczy budynków, w których istniejący kocioł węglowy jest co najmniej 3. klasy, nie starszy niż 10-letni. Po ekodotacje mogą się również ubiegać właściciele nowo wybudowanych domów. Natomiast z dofinansowania na dany rodzaj urządzenia nie mogą skorzystać osoby, które skorzystały już z dotacji na to samo urządzenie, w tym samym budynku, w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla miasta Radlin 2009-2013 lub z dofinansowania udzielanego z budżetu miasta od 2015 r.

Kiedy składać wnioski?

Wysokość dotacji wynosi 50% poniesionych kosztów, jednak nie więcej niż 5 tys. zł. Wnioski należy składać w formie papierowej w kancelarii Urzędu Miasta Radlin. Będą one przyjmowane od 7 do 18 maja w godzinach pracy urzędu. Realizacja wniosków odbywać się będzie według kolejności zgłoszeń, do wyczerpania limitu środków finansowych przeznaczonych na ten cel.

Dotują, ale i kontrolują

Podczas marcowej sesji radlińscy radni przyjęli regulamin udzielania mieszkańcom dotacji na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną powietrza. W dokumencie znalazły się zapisy umożliwiające urzędnikom nakładania na korzystających z miejskich dotacji kar pieniężnych za przekroczenia i naruszenia wymogów korzystania ze środowiska. Miasto Radlin zastrzega sobie m.in. możliwość kontroli inwestycji w ciągu 5 lat od jej zrealizowania. Natomiast wykorzystanie dotacji niezgodnie z wymienionymi w regulaminie zasadami lub w przypadku niedotrzymania warunków zawartej umowy, spowoduje konieczność zwrotu udzielonej dotacji wraz z odsetkami.

(juk)