środa, 27 maja 2020

imieniny: Jana, Juliusza, Radowita

RSS

Porozumienie ponad podziałami w sprawie skarg Woźniaka

25.04.2018 06:46 | 12 komentarzy | żet

Radni klubów Razem dla Ziemi Raciborskiej, Prawa i Sprawiedliwości oraz Platformy Obywatelskiej zgodnie uznali skargi Zbigniewa Woźniaka na starostę i zarząd powiatu raciborskiego za bezzasadne.

Porozumienie ponad podziałami w sprawie skarg Woźniaka
Skarżący Zbigniew Woźniak, radny Adrian Plura oraz radna Katarzyna Dutkiewicz podczas posiedzenia powiatowej komisji rewizyjnej
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Opinia prawna o skardze

Radca prawny Lidia Chrzan przygotowała na potrzeby badania skargi Zbigniewa Woźniaka opinię prawną, w której odniosła się do zarzutów kierowanych pod adresem zarządu i starosty raciborskiego. W swojej opinii wskazała, że ustawowy obowiązek organizowania przez starostę prac zarządu powiatu i starostwa powiatu raciborskiego nie jest równoznaczny z koniecznością opracowania przez starostę regulaminu naboru na kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych.

Zdaniem Lidii Chrzan zapis o niepowoływaniu w skład komisji osób związanych z kandydatami jest niemożliwy do zrealizowania, gdyż w chwili powoływania komisji nie są znane personalia kandydatów. Powołała się również na artykuł Józefa Edmunda Nowickiego, wskazując, że samo wskazanie na relacje łączące członka komisji i kandydata (a konkretnie członka komisji przetargowej i osoby ubiegającej się o zlecenie, gdyż artykuł dotyczył prawa o zamówieniach publicznych), nie wystarczy do wyłączenia takiej osoby z prac komisji konkursowej. Zdaniem J.E. Nowickiego, konieczne jest udowodnienie, że taka relacja miała wpływ na wybór konkretnego oferenta.

Lidia Chrzan wskazała również, że prowadzący nabory muszą przestrzegać zapisów ustawowych i tylko złamanie ustawy mogłoby doprowadzić do unieważnienia konkursu.

W dalszej części swojej analizy podniosła, że udziału członków zarządu powiatu raciborskiego w komisji konkursowej czy zatrudnienia konkretnego kandydata nie należy rozumieć jako realizacji własnego interesu prawnego. Zdaniem Lidii Chrzan do takiego przekroczenia doszłoby np. w przypadku, gdyby członek zarządu chciał sam siebie zatrudnić.

oprac. ż


Na co skarżył się Zbigniew Woźniak?

Dla porządku przypominamy najważniejsze punkty skarg Zbigniewa Woźniaka na władze powiatu powiatu raciborskiego:

1. niezgodny z regulaminem skład komisji konkursowej

2. dwóch członków zarządu głosowało za powołaniem samych siebie do komisji konkursowej

3. braki formalne przy wszczęciu drugiego naboru na dyrektora zamku

4. zatrudnienie nowej dyrektor bez zapoznania się z jej osobą

5. uchybienia w regulaminie naboru, m.in. niestosowanie oświadczeń o braku powiązań członków komisji konkursowej z kandydatami

6. naruszenie dóbr osobistych Zbigniewa Woźniaka poprzez ujawnienie jego danych w trakcie procedury naboru.

oprac. ż

Ludzie:

Adrian Plura

Adrian Plura

Radny Powiatu Raciborskiego.

Artur Wierzbicki

Artur Wierzbicki

Radny Powiatu Raciborskiego.

Dawid Wacławczyk

Dawid Wacławczyk

Radny Powiatu Raciborskiego.

Dominik Konieczny

Dominik Konieczny

Wiceprezydent Raciborza

Katarzyna Dutkiewicz

Katarzyna Dutkiewicz

samorządowiec i polityk

Marek Kurpis

Marek Kurpis

Wicestarosta Powiatu Raciborskiego.