Wtorek, 23 lipca 2019

imieniny: Bogny, Sławosza, Żelisława

RSS

Porozumienie ponad podziałami w sprawie skarg Woźniaka

25.04.2018 06:46 | 12 komentarzy | żet

Radni klubów Razem dla Ziemi Raciborskiej, Prawa i Sprawiedliwości oraz Platformy Obywatelskiej zgodnie uznali skargi Zbigniewa Woźniaka na starostę i zarząd powiatu raciborskiego za bezzasadne.

Porozumienie ponad podziałami w sprawie skarg Woźniaka
Skarżący Zbigniew Woźniak, radny Adrian Plura oraz radna Katarzyna Dutkiewicz podczas posiedzenia powiatowej komisji rewizyjnej
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas
Ofensywa Plury

Po wystąpieniu Zbigniewa Woźniaka do ofensywy przeszedł radny Adrian Plura, szef ugrupowania Razem dla Ziemi Raciborskiej, które razem z Platformą Obywatelską rządzi powiatem raciborskim a jednocześnie członek obydwu komisji w konkursie na dyrektora zamku. Zauważył, że przecenianie przez Z. Woźniaka wpływu wicestarosty Marka Kurpisa na pozostałych członków komisji konkursowej uwłacza tym osobom.

A. Plura dopytywał również, ile czasu powinno upłynąć od zaistnienia relacji o charakterze biznesowym pomiędzy członkiem komisji konkursowej a kandydatem, aby członek komisji konkursowej mógł brać udział w procedurze naboru? Z. Woźniak uchylał się od udzielenia jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. – Jak powiem, że trzy lata, to pan mi udowodni, że inaczej – odparował. Zdaniem radnego Plury wprowadzenie takich obostrzeń dyskryminowałoby radnych przedsiębiorców, gdyż w sferze publicznej takie relacje nie zachodzą.

W dalszej części rozmowy ze Zbigniewem Woźniakiem, Adrian Plura próbował dowiedzieć się w jaki sposób skarżący wszedł w posiadanie opinii prawnej przygotowanej dla komisji rewizyjnej, jednak Zbigniew Woźniak nie udzielił odpowiedzi na to pytanie (a właściwie pytania, bo radny Plura ponowił je kilka razy).

„Nie mamy takich standardów”

Radny Plura pytał również Zbigniewa Woźniaka, czy ma dowody na to, podobieństwo koncepcja Marioli Jakackiej z jego koncepcji nie było przypadkowe. – Są rzeczy, które mogą zdarzyć się przez przypadek i są rzeczy, które nie mogą być przypadkowe – powiedział Z. Woźniak. – I to panu wystarczy, żeby kogoś oskarżyć, że ukradł panu koncepcję? – dopytywał Adrian Plura, na co Zbigniew Woźniak odpowiedział, że radny nadinterpretuje jego słowa. Zaznaczył jednak, że „nie ma takich przypadków”.

Jednym z wątków skargi było upublicznienie przez wicestarostę Marka Kurpisa kandydatury Z. Woźniaka w konkursie na dyrektora zamku. Adrian Plura spytał wicestarosty wprost, czy ujawnił dane kandydata. – Nie, nie mamy takich standardów – odpowiedział M. Kurpis.

Finał całej sprawy

Po przesłuchaniu Zbigniewa Woźniaka i wicestarosty Marka Kurpisa członkowie komisji rewizyjnej głosowali, czy skargi uznać za zasadne, częściowo zasadne czy też bezzasadne. Z głosowania wyłączył się Adrian Plura, wskazując, że jako członek komisji konkursowych w naborze na dyrektora Zamku Piastowskiego mógłby być nieobiektywny. Katarzyna Dutkiewicz, Dominik Konieczny, Jerzy Parys i Artur Wierzbicki jednogłośnie uznali, że skargi są bezzasadne.

We wtorek 25 kwietnia projekt uchwały o rozstrzygnięciu skargi trafił na forum rady powiatu. Radni jednogłośnie uznali skargę za bezzasadną (od głosowania wstrzymał się A. Plura, na sali zabrakło Dawida Wacławczyka).

Ponadto komisja rewizyjna przygotowała również dwa wnioski do zarządu powiatu raciborskiego. Pierwszy zaleca włączenie do procedur naboru na dyrektorów jednostek organizacyjnych powiatu raciborskiego wzoru oświadczenia o braku powiązań członków komisji konkursowych z kandydatami. Drugi zaleca sprawdzenie, czy wszystkie zarządzenia starosty i zarządu powiatu raciborskiego są niezbędne do funkcjonowania starostwa. Taki przegląd zarządzeń pozwoliłby w przyszłości uniknąć skarg na ich nieprzestrzeganie.

Wojtek Żołneczko

Na kolejnych stronach komentarz redakcji, przypomnienie treści skargi oraz streszczenie opnii prawnej nt. skargi.

Ludzie:

Adrian Plura

Adrian Plura

Radny Powiatu Raciborskiego.

Artur Wierzbicki

Artur Wierzbicki

Radny Powiatu Raciborskiego.

Dawid Wacławczyk

Dawid Wacławczyk

Radny Powiatu Raciborskiego.

Dominik Konieczny

Dominik Konieczny

Wiceprezydent Raciborza

Katarzyna Dutkiewicz

Katarzyna Dutkiewicz

Poseł na Sejm

Marek Kurpis

Marek Kurpis

Wicestarosta Powiatu Raciborskiego.