Czwartek, 24 stycznia 2019

imieniny: Felicji, Tymoteusza, Rafała

RSS

Znów zmieniają nazwy ulic w Rybniku

16.04.2018 12:38 | 0 komentarzy | pm

Nie będzie już ul. Leona Kruczkowskiego, Józefa Stawiarza i Stanisława Drzymały.

Znów zmieniają nazwy ulic w Rybniku
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Wojewoda Śląski wydał kolejne zarządzenia zastępcze, zmieniające nazwy rybnickich ulic. Zmienione zostały nazwy: - ul. Leona Kruczkowskiego (dzielnica Boguszowice Stare) na ul. prof. Tomasza Strzembosza, - ul. Józefa Stawiarza (dzielnica Chwałowice) na ul. Jerzego Malchera, - ul. Stanisława Drzymały (dzielnica Meksyk) na ul. Jerzego Giedroycia.
Przy ul. Leona Kruczkowskiego zameldowanych jest 78 mieszkańców, działalność gospodarczą prowadzą tam 3 podmioty, przy ul. Józefa Stawiarza - 101 mieszkańców i 5 podmiotów gospodarczych, a przy ul. Stanisława Drzymały - zameldowana jest 1 osoba i działa tam 6 podmiotów gospodarczych.
Wprowadzone ustawą dekomunizacyjną zmiany nazw ulic budzą wątpliwości i pytania mieszkańców i osób prowadzonych tam działalność gospodarczą. Przypominamy zatem, że zgodnie z ustawą nie trzeba wymieniać dokumentów zawierających dotychczasowy adres, gdyż zachowują one swoją ważność.|
Nie trzeba zatem wymieniać m.in. takich dokumentów jak: - dowód osobisty, - prawo jazdy, - dowód rejestracyjny samochodu lub innego pojazdu mechanicznego. Tym samym w urzędzie miasta nie trzeba również zgłaszać zmiany swoich danych adresowych, np. w sprawach podatkowych czy związanych z wywozem śmieci.
Zmiana nazwy ulicy nie będzie rodzić problemów z dostarczaniem korespondencji pod dotychczasowy adres - numeracja budynków pozostaje bez zmian. Wszystkie pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmiany nazwy ulicy dokonanej na podstawie przepisów ustawy (art. 5. ustęp 1) są zwolnione od opłat.
Warto jednak pamiętać, że wymiana dokumentów (np. prawo jazdy, dowód rejestracyjny) przed upływem ich ważności, wnioskowana jedynie w celu aktualizacji nazwy ulicy widniejącej w dokumencie, wiąże się z uiszczeniem stosownych opłat.