Piątek, 19 kwietnia 2019

imieniny: Adolfa, Tymona, Pafnucego

RSS

Konkurs na dyrektora Ekonomika

11.04.2018 15:54 | 0 komentarzy | ż

Zarząd Powiatu Raciborskiego ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych.

Konkurs na dyrektora Ekonomika
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Obecnie Ekonomik wchodzi w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu. Od września szkoła odzyska samodzielność. Stąd konieczność wybrania osoby, która pokieruje placówką. Do konkursu mogą przystąpić nauczyciele mianowani lub dyplomowani z przynajmniej pięcioletnim stażem pracy pedagogicznej lub dydaktycznej, którzy ukończyli studia lub kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą. O stanowisko dyrektora Ekonomika mogą również ubiegać się osoby, które nie są i nie były nauczycielami. Muszą się one jednak wykazać wykształceniem wyższym oraz pięcioletnim stażem pracy, w tym minimum dwuletnim na stanowisku kierowniczym. Szczegóły w załączniku.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym do 30 kwietnia 2018 r. (godz. 15.30) w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Raciborzu lub poczt (Starostwo Powiatowe w Raciborzu, Plac Stefana Okrzei 4, 47 – 400 Racibórz). Koperty powinny być opatrzone dopiskiem: Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu – nie otwierać.

Przed włączeniem Ekonomika w struktury CKZiU nr 1, szkołą kierował Zenon Sochacki. Po przyłączeniu Ekonomika do CKZiU nr 1 został wicedyrektorem centrum.

Konkurs - ZSE Racibórz [PDF]

źródło: Starostwo Powiatowe w Raciborzu, oprac. ż