Wtorek, 21 stycznia 2020

imieniny: Agnieszki, Jarosławy, Epifaniego

RSS

"Nonsens pierwszej wody", czyli Wacławczyk kontra Winiarski

06.04.2018 09:48 | 13 komentarzy | web

Radny Dawid Wacławczyk odnosi się do wypowiedzi starosty Ryszarda Winiarskiego na temat wycinki drzew przy ul. Kościuszki (w kontekście otrzymania dofinansowania na remont drogi).

"Nonsens pierwszej wody", czyli Wacławczyk kontra Winiarski
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

W związku ukazaniem się na Państwa portalu artykułu pt. „Nowa droga czy stare drzewa? Starosta o groźbie utraty pieniędzy na remont Kościuszki”, w którym przywołana zostaje moja osoba, proszę o zamieszczenie mojego stanowiska w opisywanej sprawie:

1. Sprawę wycinki drzew na ulicy Łąkowej i Kościuszki poruszałem w ramach sprawowanego przez siebie mandatu kilkukrotnie. Mniej więcej pół roku temu, poinformowany przez jednego z mieszkańców o tym, iż planowana wycinka ma być przeprowadzona na zbyt szeroką skalę - zapytałem o powód takiego stanu rzeczy Starostę Powiatu Raciborskiego, Pana Ryszarda Winiarskiego. Za pewnik przyjąłem jego odpowiedź, w której zapewnił mnie i pozostałych radnych, że planowana wycinka jest niezbędna do tego, by planowana inwestycja faktycznie rozwiązała kwestie bezpieczeństwa i rozładowała ruch na wspomnianym skrzyżowaniu. Niestety, w dalszym toku sprawy okazało się, iż tak nie jest. W mojej ocenie większość z zaplanowanych do wycięcia drzew ma zostać usunięta wyłącznie w wyniku uproszczenia sobie pracy przez projektanta (któremu kwestii pozostawienia drzew nie przedstawiono jako czynnika istotnego) oraz w wyniku zwykłego uporu i niechęci do „dodania sobie pracy” na linii Urząd Miasta Racibórz – Starostwo Powiatowe, a w zasadzie Prezydent Miasta Racibórz – Starosta Powiatu Raciborskiego.

2. Po konsultacjach społecznych, które odbyły się w Starostwie Powiatowym (o których Radni Rady Powiatu Raciborskiego nie zostali poinformowani) otrzymałem prośbę o przyjrzenie się planom oraz wsparcie głosu społecznego, który domaga się ograniczenia zasięgu planowanej wycinki. Tak też zrobiłem. Po wysłuchaniu głosu mieszkańców, odbyciu własnej wizji lokalnej i rozmowie ze specjalistą tj. kierownikiem Referatu Inwestycji i Remontów Starostwa Powiatowego - Panem Romanem Peikertem przedstawiłem w formie pisemnej kilka propozycji zmian w planie remontu. Dotyczyły one m.in. zmiany miejsca lokalizacji zatoki autobusowej (tego postulatu nie zrealizowano), rezygnacji z dodatkowego pasa przy wyjeździe z ulicy Gwiaździstej (uwaga uwzględniona) i wytyczenia ścieżki rowerowej przy ulicy Kościuszki nie w miejscu rosnących obecnie drzew, a na nowym pasie położonym za nimi. Zarzut podnoszony przez Mirosława Lenka i Ryszarda Winiarskiego, iż to nie ja „uratowałem drzewa” bo zrobili to urzędnicy UM oraz mieszkańcy obecni na konsultacjach jest dziecinny. Po pierwsze, w żadnym miejscu nie przypisywałem sobie wyłącznego autorstwa zgłoszonych rozwiązań a jedynie zamieściłem na swoim profilu skan odpowiedzi na interpelację otrzymaną od Starosty. Do dziś każdy może ją zobaczyć! Po drugie – swoją role radnego rozumiem właśnie jako reprezentowanie głosu mieszkańców. Przedstawianie przez Prezydenta Mirosława Lenka w kategorii sukcesu tego, iż pracownicy podległego mu Urzędu Miasta wykonują swoją pracę... wydaje mi się najzwyczajniej śmieszne. Cieszy mnie to, że urzędnicy prawidłowo wykonują swoje obowiązki, ale... przecież właśnie po to zostali zatrudnieni i za to mieszkańcy ich wynagradzają!

3. Ponieważ plany dotyczące ulicy Łąkowej zostały zmienione (wycinkę ograniczono o 16 lip), skupię się na drzewach przy ulicy Kościuszki. Ważne jest podkreślenie faktu, że ew. zatrzymanie wycinki nie ma zupełnie żadnego wpływu na kwestie bezpieczeństwa czy przepustowości drogi. Zarówno dwa tradycyjne pasy ruchu, jak i dodatkowy nowy pas (tzw. „prawoskręt”) są zaplanowane i mieszczą się w miejscu obecnej drogi i obecnej ścieżki rowerowej. Cała dyskusja, która obecnie się toczy dotyczy wyłącznie tego, czy nowy pas ścieżki rowerowej będzie biegł w miejscu obecnych drzew (jak zakłada obecny projekt, który mówi o ich wycięciu) czy też za nimi (jak chcą mieszkańcy, których wspieram i co zaproponowałem w swojej interpelacji). Umiejscowienie ścieżki za drzewami pozwoli na ich ocalenie, a dodatkowo zwiększy bezpieczeństwo rowerzystów, jak i podniesie komfort jazdy kierowców, którym rowery na pewno nie wjadą pod koła.


Opinie oraz treści zawarte w rubryce WebKrytyka przedstawiają wyłącznie własne zdanie autorów i mogą ale nie muszą odzwierciedlać poglądów redakcji. Masz coś ciekawego do przekazania szerszemu gronu - zapraszamy na łamy portalu nowiny.pl - opublikujemy Twój felieton bezpłatnie. Wyślij swoje przemyślenia na adres webkrytyka@nowiny.pl. Redakcja zastrzega sobie prawo odmowy publikacji materiału.

Ludzie:

Dawid Wacławczyk

Dawid Wacławczyk

Radny Powiatu Raciborskiego.

Ryszard Winiarski

Ryszard Winiarski

Starosta Raciborski