Niedziela, 17 stycznia 2021

imieniny: Antoniego, Jana, Sabiniana

RSS

Epidemia koronawirusa:

Ambitne plany po chudym roku

01.04.2018 14:28 | 1 komentarz | art

W tym roku budżet z kilkoma okazałymi inwestycjami.

Ambitne plany po chudym roku
Fot. UG Mszana
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Pod koniec lutego do Mszany dotarła informacja z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o uchwaleniu przez RIO budżetu gminy. RIO to organ kontrolujący i nadzorujący finanse samorządów. Izba od dwóch lat uchwala budżet Mszany, bo ta musiała zwrócić kilka milionów złotych podatków, pobranych wcześniej od JSW S.A. i GDDKiA (w podobne tarapaty wpadły też inne gminy górnicze). Konieczność zwrotów podatków nie zrujnowała gminnych finansów, bo gmina liczyła się z tym, że być może środki trzeba będzie zwrócić. Zwroty zachwiały jednak ustawowymi wskaźnikami finansowymi, do których musi się dostosować każda gmina. Mszana przez dokonane zwroty nie mogła spełnić ustawowych wskaźników, więc jej budżetem już rok temu zajęła się RIO. Podobnie w tym roku. - Nasza sytuacja jest na tyle dobra, że wiele wskazuje na to, iż w przyszłym roku znów samodzielnie będziemy uchwalać budżet – mówi Mirosław Szymanek, wójt Mszany.

Zielone światło na wykorzystanie wolnych środków

Podobnie jak przed rokiem RIO uchwaliła budżet nadwyżkowy, czyli taki w którym nie zarezerwowano środków na wielkie inwestycje. Plan dochodów określono na kwotę 31,8 mln zł, zaś wydatków na 31,2 mln zł. Nadwyżkę zaplanowano na kwotę 600 tys. zł. Tym razem jednak RIO pozwoliła na to, żeby rada gminy samodzielnie dokonała zmian, poprzez wprowadzenie do budżetu kilku sporych inwestycji. - Nam po roku poprzednim zostało ponad 5 mln zł wolnych środków. Stąd RIO zgodziła się na dokonanie zmian – wyjaśnia Szymanek. Rada gminy na poprzedniej sesji dokonała odpowiednich zmian i wydatki budżetowe zwiększono do 36,5 mln zł.

Szatnia, przedszkole, drogi, schody i… witacze

Dzięki temu w budżecie znalazły się takie inwestycje jak budowa kanalizacji w Połomi przy ul. Granice, przebudowa ulicy Szymborskiej, budowa drogi dojazdowej do boiska w Gogołowej, budowa przejścia między parkiem a GOKiR-em, rozbudowa przedszkola w Mszanie, termomodernizacja budynku szkoły w Mszanie, termomodernizacja budynku szatni sportowej w Mszanie, budowa wentylacji na Krytej Pływalni w Połomi oraz dotacja celowa przeznaczona na budowę chodnika przy ul. Centralnej w Połomi. Ponadto w budżecie ustalonym przez RIO, znalazły się takie inwestycje jak dokumentacja budowy Drogi Głównej Południowej, dokumentacja budowy chodnika wzdłuż ul. Wolności w Połomi, zakup i montaż witaczy w Połomi, zakup gruntów, programy i zakupy informatyczne, doposażenie siłowni w Zespole Szkół w Gogołowej, zakup i montaż pompy do oczka wodnego w parku.

Ponad 6 mln zł na inwestycje

Obecnie łączna wartość planowanych inwestycji to ponad 6,35 mln zł, przy czym należy zaznaczyć, że część tych inwestycji to zadania kilkuletnie. Inna rzeczy, czy na wszystko, co zaplanowano, wystarczy pieniędzy. Gmina już ma problem z przebudową szatni sportowej w Mszanie (o czym piszemy w inny tekście). Firmy za realizację tej inwestycji oczekują większych pieniędzy, niż wyliczyła gmina. - Tych inwestycji jest dość dużo, dlatego będzie to dla nas trudny rok. Niektóre rzeczy chcieliśmy zrealizować już w latach poprzednich, ale z różnych względów nie było to możliwe – tłumaczy wójt.

(art)