Wtorek, 22 stycznia 2019

imieniny: Anastazego, Wincentego, Gaudentego

RSS

Wnioski do prezydenta o utworzenie strefy wolnej od węgla i zmian w dotacjach na wymianę kotłów

27.03.2018 10:47 | 21 komentarzy | żet

Radna Zuzanna Tomaszewska rozesłała do mediów wnioski, których przyjęcie przez radnych zobligowałoby prezydenta do przygotowania projektów uchwał w sprawie utworzenia w Raciborzu strefy wolnej od spalania paliw stałych oraz wprowadzenia zmian w zasadach dotowania modernizacji i wymiany źródeł ciepła.

Wnioski do prezydenta o utworzenie strefy wolnej od węgla i zmian w dotacjach na wymianę kotłów
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Zuzanna Tomaszewska (RSS Nasze Miasto Racibórz) złożyła w Biurze Rady Miasta Racibórz wnioski o zobowiązanie prezydenta Raciborza do podjęcia działań, których efektem byłoby przygotowanie na kwietniową sesję projektów uchwał w sprawie utworzenia w Raciborzu Strefy Czystego Powietrza oraz zmiany regulaminu udzielania dotacji na zadania ujęte w programie ograniczenia niskiej emisji.

Autorzy precyzują, że strefa czystego powietrza miałaby objąć swoim zasięgiem tereny Raciborza i polegać na zakazie spalania paliw stałych w paleniskach indywidualnych we wszystkich rodzajach budynków. Wyjątek stanowiłyby miejsca, które znajdują się poza zasięgiem sieci ciepłowniczej i gazowej oraz opalane drewnem kominki w budynkach, które nie stanowią podstawowego źródła ogrzewania.

Zmiana w regulaminie dotacji sprowadza się do zaprzestania dotowania wymiany kotłów na paliwa stałe w przypadku, gdy lokal wnioskodawcy znajduje się w miejscu z dostępem do sieci gazowej lub cieplnej. Ponadto autorzy wniosków chcą zwiększenia kwot dotacji do montażu kotłów na paliwa gazowe lub płynne.

Szczegóły:

Wniosek o zmianę regulaminu dotacji PONE Wniosek o utworzenie strefy czystego powietrza