Wtorek, 28 stycznia 2020

imieniny: Walerego, Radomira, Tomasza

RSS

Budynek przy Hallera w Rybniku przestanie straszyć

21.03.2018 11:15 | 0 komentarzy | acz

Katowicki oddział Stowarzyszenia Architektów Polskich ogłosił na zlecenie Miasta Rybnika konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Gen. J. Hallera w Rybniku.

Budynek przy Hallera w Rybniku przestanie straszyć
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Celem konkursu jest wyłonienie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej najlepszej pod względem funkcjonalno-użytkowym i kompozycyjnym – z uwzględnieniem kontekstu istniejącego zagospodarowania obszaru i jego otoczenia (w tym założeń zawartych w wytycznych będących wynikiem konkursu na „Pawilon Centrum Edukacji Artystycznej” przy ul. Gen. J. Hallera w Rybniku – zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie). Projektowany obiekt wraz z zagospodarowaniem powinien wpisywać się w otaczający teren – zarówno w planowane zagospodarowanie „kwartału Rzeczna” z układem drogowym jak i istniejącą zabudowę śródmieścia, w szczególności pierzei ul. Gen. J. Hallera.

Konkurs organizowany jest jednoetapowo. Wykonawcy składają wnioski o dopuszczenie do udziału, a organizator zaprasza do składania prac konkursowych uczestników spełniających wymagania określone w regulaminie.

Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie można składać w siedzibie organizatora (SARP Katowice) do 6 kwietnia br. (do godz. 15:00). Uczestnicy dopuszczeni do udziału w konkursie będą składać prace do 24 maja (do godz. 15:00). Rozstrzygnięcie Konkursu zaplanowano na 12 czerwca.

Sąd konkursowy oceniać będzie m.in. kompozycję założenia przestrzennego, rozwiązania funkcjonalne w skali urbanistycznej i architektonicznej oraz walory zaproponowanych form architektonicznych i rozwiązań konstrukcyjnych. Istotna będzie też relacja nowych form architektonicznych do istniejących budynków przy ul. Hallera 10 i ul. Hallera 12 na terenie opracowania. Ocenie będą podlegały również koszty eksploatacji elementów zagospodarowania terenu.

W Konkursie przewiduje się przyznanie następujących nagród:

  • I Nagroda – trzydzieści tysięcy złotych oraz zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zmówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki – dla Uczestnika konkursu, którego praca zostanie uznana przez Sąd Konkursowy za najlepszą,
  • II Nagroda – dwadzieścia tysięcy złotych
  • III Nagroda – dziesięć tysięcy złotych
  • 3 Wyróżnienia – o łącznej kwocie dziewięć tysięcy złotych