Wtorek, 21 maja 2019

imieniny: Kryspina, Wiktora, Jana

RSS

Zbigniew Woźniak skarży się na władze powiatu raciborskiego

21.03.2018 07:00 | 27 komentarzy | żet

Deptanie prawa, dobrych obyczajów i naruszenie dóbr osobistych – to zarzuty, którymi Zbigniew Woźniak obarcza starostę raciborskiego i zarząd powiatu raciborskiego w związku z konkursem na dyrektora Zamku w Raciborzu.

Zbigniew Woźniak skarży się na władze powiatu raciborskiego
Czasy, gdy Zbigniew Woźniak (na zdj. podczas gali powiatowej nagrody Mieszko A.D. 2016) i władze powiatu raciborskiego żyli w dobrej komitywie, bezpowrotnie odeszły do lamusa.
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Skarga na starostę raciborskiego

1 Starosta nie wykazał się starannością przy opracowaniu regulaminu naboru.

Wyjaśnienie: skarżący wskazuje szereg uchybień w regulaminie naboru, m.in. brak zapisów o wyłączeniu z prac komisji naboru osób, których relacje z kandydatami mogą budzić wątpliwości co do ich bezstronności, brak trybu odwoławczego od prac komisji naboru, brak jasnych kryteriów wyboru kandydatów.

2 Starosta nie wykazał się starannością przy organizacji prac zarządu powiatu w sprawach dotyczących naboru na dyrektora Zamku.

Wyjaśnienie: starosta głosował za przyjęciem uchwały zarządu w sprawie ogłoszenia naboru, która zawierała zasadnicze błędy – patrz skarga na zarządu powiatu.

3 Starosta dopuścił w konkursie na dyrektora do łamania regulaminu naboru.

Wyjaśnienie: skarżący wskazuje na kilkanaście uchybień, m.in. na to, że starosta wbrew regulaminowi dopuścił, by przewodniczącym komisji konkursowej był wicestarosta; prace pierwszej komisji naboru zakończono sporządzeniem protokołu przez osobę, która nie brała udziału w pracach komisji; Zbigniewa Woźniaka oceniała komisja w niepełnym składzie, czego nie przewiduje regulamin; starosta pozwolił komisji nie wyłonić Zbigniewa Woźniaka jako kandydata „spełniającego warunki” tylko dlatego, że w pierwszym naborze był jedynym kandydatem.

4 Starosta nieprawnie zablokował kandydaturę Zbigniewa Woźniaka na dyrektora Zamku, dodatkowo naruszając jego dobra osobiste.

Wyjaśnienie: Skarżący Zbigniew Woźniak wskazuje, że w pierwszym naborze jego dane osobowe jako kandydata były powszechnie znane, upublicznił je m.in. wicestarosta Marek Kurpis. Poza tym starosta po zakończeniu pierwszego naboru podał, że kandydat (czyli Zbigniew Woźniak) nie spełnił wymogów do zatrudnienia na stanowisko dyrektora. Skarżący uważa, że spełnił wszystkie warunki.

5 Starosta dopuścił do przeprowadzenia dwóch postępowań naboru, które podeptały obowiązujące przepisy prawa, procedury i dobre zwyczaje.

Wyjaśnienie: Skarżący jako uzasadnienie podaje wyjaśnienia do poprzednich punktów skargi.

Ludzie:

Andrzej Chroboczek

Andrzej Chroboczek

Radny Powiatu Raciborskiego.

Brygida Abrahamczyk

Brygida Abrahamczyk

Radna Powiatu Raciborskiego.

Marek Kurpis

Marek Kurpis

Wicestarosta Powiatu Raciborskiego.

Piotr  Olender

Piotr Olender

Radny Powiatu Raciborskiego.

Ryszard Winiarski

Ryszard Winiarski

Starosta Raciborski