Czwartek, 24 stycznia 2019

imieniny: Felicji, Tymoteusza, Rafała

RSS

Jaka władza - taki grzech - nie dziwi nic

09.03.2018 06:30 | 18 komentarzy | web

Czy można spodziewać się staranności po kontynuatorach osób, wydających wcześniej nieprawne decyzje przy obsadzaniu składu rad nadzorczych, dopychających dyrektorskie apanaże dziwnymi angażami, premiami i nagrodami przyznawanymi niezgodnie z ustalonymi przez zarząd powiatu regułami? - pisze Marek Labus (na zdj.)

Jaka władza - taki grzech - nie dziwi nic
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Konkurs, który wyłonił nową szefową Zamku Piastowskiego, skończył się już ponad miesiąc temu ale mieszane uczucia budzi do dziś. Osobiście niewiele wiem o wybranej kandydatce, jednak jestem skłonny przyjąć, że to fachowiec i właściwa osoba na takim stanowisku. Jednak trudno przejść do porządku dziennego nad kulisami tego wyboru. Wyboru obarczonego od startu dużą liczbą wzajemnie wykluczających się decyzji organizatorów, związanych prawdopodobnie z nieumiejętnym rozdziałem podobnych kompetencji starosty powiatu i zarządu powiatu.

Trzeba sobie uświadomić, że jest różnica pomiędzy zatrudnieniem na kierownicze stanowisko w starostwie, a zatrudnieniem kierownika jednostki organizacyjnej powiatu np. dyrektora Zamku Piastowskiego. Mimo, że jeden i drugi jest pracownikiem samorządowym to kierowników w starostwie zatrudnia i zwalnia starosta, ale już dyrektora Zamku Piastowskiego zatrudnia i zwalnia zarząd powiatu. Jednak to starosta ustala regulamin naboru dla obydwu tych pracowników samorządowych. W zeszłym roku taki regulamin naboru został wprowadzony zarządzeniem starosty, gdzie precyzyjnie określono jak dokonać naboru na stanowisko dyrektora Zamku. Wydaje się to być proste, ale nie gdy do akcji wkracza zarząd powiatu. Uchwałą podjętą w październiku 2017 roku wszczął procedurę naboru dyrektora Zamku. Upoważnił starostę do przeprowadzenia konkursu ściśle wg rozporządzenia starosty dotyczącego regulaminu naboru. Zarząd powołał też specjalną komisję do tego naboru, a wykonanie tej uchwały powierzył staroście.

Która komisja powinna działać?

Sęk w tym, że wykonanie tej uchwały zarządu powiatu przez starostę, przestrzegającego zapisów regulaminu naboru – jest niemożliwe bo treść uchwały jest sprzeczna z treścią tego regulaminu. W uchwale procedurę wszczyna zarząd powiatu – w regulaminie to kompetencja starosty. W uchwale powołuje się specjalną komisję naborową wedle uznania zarządu powiatu – w regulaminie komisja ma charakter stały. W regulaminie szefem komisji jest starosta – w uchwale zarządu przewodniczącym komisji zostaje wicestarosta Marek Kurpis (może to jakiś znak, że już prawie jest starostą; jednak takie zbyt wczesne witanie się z gąska w ogródku nie wróży nic dobrego).

I teraz powstaje pytanie czy starosta przeprowadzając procedurę naboru i nie mogąc przestrzegać regulaminu naboru, był w stanie tę uchwałę zarządu wykonać? Która komisja naborowa powinna działać – ta zgodna z regulaminem naboru, ustalona przez starostę czy ta powołana uchwałą zarządu powiatu (niezgodnie z regulaminem naboru)?

Dokumenty z błędami

To nie wszystkie wątpliwości. Pierwszy nabór zakończył się fiaskiem, zarząd powiatu nie podejmował już następnej uchwały w sprawie konkursu więc kto rozstrzygnie czy komisja konkursowa powołana przez zarząd powiatu pod koniec roku 2017 nie rozwiązała się po pierwszym nieudanym naborze? Nie była przecież komisją stałą. Czy uchwała zarządu powiatu o wszczęciu naboru – po zakończeniu pierwszej procedury naborowej, obowiązywała też przy „drugim podejściu”?

Żeby dalej nie brnąć w zawiłości, trzeba zadać sobie pytanie czy organizacja obydwu podejść konkursowych nie była co najmniej kontrowersyjna? Czy to nie daje podstawy do podejrzeń, że te dwa konkursy mogły być nieskuteczne, bo dokumenty ustanawiające reguły zawierały mnóstwo istotnych błędów prawnych? Pewne jest jedno: wybierano dyrektora Zamku, łamiąc ustalony przez starostę regulamin naboru.


Opinie oraz treści zawarte w rubryce WebKrytyka przedstawiają wyłącznie własne zdanie autorów i mogą ale nie muszą odzwierciedlać poglądów redakcji. Masz coś ciekawego do przekazania szerszemu gronu - zapraszamy na łamy portalu nowiny.pl - opublikujemy Twój felieton bezpłatnie. Wyślij swoje przemyślenia na adres webkrytyka@nowiny.pl. Redakcja zastrzega sobie prawo odmowy publikacji materiału.

Ludzie:

Marek Kurpis

Marek Kurpis

Wicestarosta Powiatu Raciborskiego.