środa, 3 marca 2021

imieniny: Maryny, Kunegundy, Pakosława

RSS

Nowa miejska instytucja na horyzoncie

21.02.2018 07:00 | 7 komentarzy | mak

Służby Komunalne Miasta nie mogą dłużej działać w tym kształcie, co do tej pory. Tak uznał wojewoda. Miasto będzie musiało powołać Zarząd Dróg Miejskich.

Nowa miejska instytucja na horyzoncie
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Obecnie Służby Komunalne Miasta zajmują się m.in. utrzymaniem dróg, utrzymaniem zieleni, oczyszczaniem miasta (w tym „akcją zima”), gospodarką i transportem, prowadzeniem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Administruje też cmentarzem komunalnym. Zadań jest sporo. W SKM zatrudnionych jest ponad 100 osób. Jednostką kieruje dyrektor Janusz Lipiński.

Trzeba jednak wprowadzić zmiany. Wojewoda śląski w trybie nadzorczym wszczął postępowanie dotyczące statutu SKM i poinformował miasto, że oczekuje zmian. - Wojewoda uznał, że niedopuszczalne jest, że nasze Służby Komunalne Miasta wykonują jednocześnie zadania w zakresie dróg i transportu oraz gospodarki komunalnej - tłumaczył radnym prezydent Mieczysław Kieca.

Zdaniem wojewody powierzenie Służbom takich zadań jak utrzymanie dróg i chodników, ustawianie oznakowania czy remonty drogowe jest niedopuszczalne, bo „realizacja tych zadań należy do zarządcy drogi, czyli w tym wypadku prezydenta miasta, który może te zadania wykonywać samodzielnie lub przy pomocy jednostki organizacyjnej będącej zarządcą drogi”.

Dla Wodzisławia oznacza to jedno - miasto musi powołać Zarząd Dróg Miejskich, czyli nową jednostkę, która będzie łączyć funkcje administracyjne i wykonawcze w zakresie dróg. W praktyce będzie to oznaczało, że ze SKM zostanie wydzielona część przedsiębiorstwa (dotycząca dróg). Jednocześnie ze struktur urzędu miasta trzeba będzie wyodrębnić komórkę odpowiedzialną za administrowanie drogami. Na ich podstawie zostanie utworzony Zarząd Dróg Miejskich i Transportu z siedzibami: przy ul. Marklowickiej (czyli tam, gdzie obecnie SKM; w praktyce będą tam więc dwie jednostki) i przy ul. Bogumińskiej (w urzędzie miasta). - Nowa jednostka, jaką będzie Zarząd Dróg Miejskich i Transportu, musi zostać utworzona w trakcie trwania roku budżetowego, co jest dodatkowym utrudnieniem - podkreślił prezydent. Dodał, że konieczność wprowadzenia zmian będzie oznaczała w okresie przejściowym utrudnienia i na pewno czasowe ograniczenie dynamiki funkcjonowania SKM.

Na razie rada miasta podjęła uchwałę dotyczącą zmiany statutu SKM, prawdopodobnie w marcu dojdzie do zmian w zakresie kształtu Służb i powołania nowej, dodatkowej jednostki.

Prezydent zapewnił, że nikt z SKM nie straci pracy. Zmiany pociągną jednak za sobą wzrost kosztów, bo utrzymanie dwóch jednostek będzie większym obciążeniem dla miasta niż jednej. - Według mnie tego typu działania są sprzeczne z logiką. To rozstrzygnięcie jest bardzo niekorzystne dla zarządzania i utrzymania dróg na terenie miasta. Nie możemy się jednak ani odwołać, ani niczego zaskarżyć. Przed nami początek trudnej drogi - powiedział prezydent.

(mak)

Ludzie:

Mieczysław Kieca

Mieczysław Kieca

Prezydent Wodzisławia Śl.