Czwartek, 28 stycznia 2021

imieniny: Walerego, Radomira, Tomasza

RSS

Epidemia koronawirusa:

Choroba przewlekła a ubezpieczenie turystyczne

20.02.2018 15:45 | 0 komentarzy | MK

Czy można dostać odszkodowanie, jeśli przed wyjazdem nie rozszerzyliśmy polisy turystycznej o choroby przewlekłe, bo o swoim schorzeniu dowiedzieliśmy się dopiero w trakcie podróży? Tak, jeśli ubezpieczyciel potraktuje to jako zdarzenie nagłe.

Choroba przewlekła a ubezpieczenie turystyczne
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Standardowe ubezpieczenia turystyczne nie zawierają oferty na wypadek choroby przewlekłej. Wiązałoby się to bowiem ze zdecydowanie wyższą (nawet o trzysta procent) składką. Dlatego taka opcja jest traktowana jako możliwość dodatkowego wykupienia stosownej w tym zakresie ochrony. Nie zawsze jednak wiemy, że coś nam poważnie dolega – dopiero, gdy podczas zagranicznej podróży trafiamy do lekarza czy szpitala, okazuje się, że mamy np. nowotwór. Co wtedy?

„Wiem, więc się ubezpieczam”

W zależności od firmy ubezpieczeniowej, definicje chorób przewlekłych mogą się nieco różnić. Generalnie przyjmuje się, że termin ten dotyczy schorzenia leczonego od jakiegoś czasu. Wyraźnie też wskazuje się na to, że musi być ono wykryte przed wyjazdem. Zalicza się tu m.in. choroby serca, cukrzycę, padaczkę, osteoporozę, astmę, nadciśnienie, żylaki, bóle kręgosłupa, skręconą nogę w trakcie rehabilitacji, chorą zastawkę serca, jakiekolwiek przebyte operacje itd. To tylko część z nich – pełen wykaz znajduje się w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie wykazu chorób oraz leków i wyrobów medycznych, które ze względu na te choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością (źródło: http://www.lex.pl/du-akt/-/akt/dz-u-2009-35-276?refererPlid=5257652).

Jeśli turysta się dodatkowo ubezpieczy na tę okoliczność, wówczas ma zagwarantowane pokrycie ewentualnie kosztów opieki medycznej (poza tymi, które są już zaplanowane). Przeglądając takie strony, jak np. www.insurancechoice.co.uk/products/travel-insurance-products/travel-insurance-with-medical-conditions/, można dowiedzieć się konkretnie, jakie przypadki zdrowotne są brane pod uwagę.

Przypadkowe wykrycie choroby

Nie wszystkie przypadki są jednak takie oczywiste. Jeśli do ujawnienia schorzenia dochodzi przypadkiem, towarzystwo ubezpieczeniowe może pokryć koszty niezbędnego leczenia, kwalifikując wykrycie nowotworu jako zdarzenie nagłe. Jednak już przed kolejną podróżą turysta ze zdefiniowanym schorzeniem chronicznym musi wziąć pod uwagę opcję Pre-existing medical travel insurance, czyli ubezpieczenia podróżnego z uwzględnieniem następstw chorób przewlekłych. Jeśli nie chce z własnej kieszeni płacić za ewentualne koszty leczenia itd. w momencie, gdy choroba nagle się zaostrzy, będzie wręcz zobligowany do tego, aby przed następnym wyjazdem rozszerzyć polisę o ten zakres ochrony.

Polityka cenowa towarzystw ubezpieczeniowych w zakresie rozszerzenia polisy o następstwa chorób przewlekłych jest różna. Trzeba jednak liczyć się z dużymi zwyżkami, sięgającymi nawet do 200–300% w porównaniu ze składką podstawową.

Materiał zewnętrzny