Piątek, 14 grudnia 2018

imieniny: Alfreda, Izydora, Alfredy

RSS

Ponad 20 tysięcy nowych krzewów i drzew w Wodzisławiu

20.02.2018 08:50 | 4 komentarze | mak

W ciągu kilkunastu miesięcy, w ramach najważniejszych projektów inwestycyjnych w Wodzisławiu Śląskim, pojawi się ponad 20 tys. nowych krzewów i drzew.

Ponad 20 tysięcy nowych krzewów i drzew w Wodzisławiu
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

- Do tych liczb dojdzie także blisko 28 tys. innych nasadzeń, takich jak kwiaty i trawy ozdobne. Musi zostać to jednak poprzedzone niezbędnymi, uzasadnionymi i nieraz zgodnymi z prawami natury działaniami związanymi z wycinką roślinności - tłumaczy wodzisławski urząd miasta.

Wśród najważniejszych projektów, w ramach których w Wodzisławiu Śląskim pojawią się nowe nasadzenia, znalazły się:

  • projekt rewaloryzacji Parku Miejskiego,
  • projekt rozwoju terenów zieleni,
  • rewitalizacja Dworca Kolejowego i budowa Centrum Przesiadkowego,
  • budowa Centrum Usług Społecznych.

Rewaloryzacja Parku Miejskiego

W wodzisławskim Parku Miejskim trwają prace porządkujące i pielęgnujące występujący tam drzewostan. Konserwator zabytków wydał pozwolenie na działania w zakresie wycinki i nasady drzew, zgodnie z którym usunięciu podlegać będzie niecałe 10 proc. wszystkich drzew i krzewów rosnących w parku.

Zgodnie z zaleceniami Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach drzewa powinny zostać usunięte poza okresem lęgowym ptaków tj. do końca lutego. Usuwane drzewa zostaną zastąpione nowym układem kompozycyjnym. W wodzisławskim Parku Miejskim pojawią się nowe gatunki, m.in. klon palmowy, klon pospolity, klon czerwony, grab pospolity, grujecznik japoński, miłorząb dwuklapowy, iglicznia trójcierniowa, ambrowiec amerykański, magnolia pośrednia, jabłoń kwiecista, metasekwoja chińska, świerk serbski, sosna czarna, wiśnia, wiśnia wczesna, wiśnia piłkowana, daglezja zielona czy wierzba płacząca.

Zaplanowano, że nasada nowych drzew odbywać się będzie od marca do końca września tego roku z uwzględnieniem przewidzianych literaturą fachową terminów sadzenia drzew liściastych i iglastych. Prace w terenie realizowane będą przez Piotra Kamińskiego z Żor prowadzącegodziałalność pod nazwą „Pielęgnacja Drzew”.

Rozwój terenów zieleni

Ponad 4,99 mln zł to wartość projektu rozwoju terenów zieleni, na który Wodzisław pozyskał dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Dzięki realizacji projektu zmieni się sześć lokalizacji na terenie Wodzisławia Śląskiego, o łącznej powierzchni 12,2 ha. Poziom dofinansowania to 85 proc. Efekt? Miasto zagospodaruje w sumie 4,5 ha dotychczasowych nieużytków.