Niedziela, 27 września 2020

imieniny: Damiana, Amadeusza, Mirabelli

RSS

Przedszkole nr 14 w Rybniku perfekcyjnie chroni dzieci

18.02.2018 19:19 | 0 komentarzy | kama

Dużym osiągnięciem może pochwalić się Przedszkole nr 14 im Janusza Korczaka w Rybniku. Jako pierwsza placówka w mieście zdobyła certyfikat Rządowego Programu Bezpieczna i Przyjazna Szkoła „Chronimy Dzieci”. 

Przedszkole nr 14 w Rybniku perfekcyjnie chroni dzieci
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Placówka realizuje politykę ochrony dzieci przed przemocą.  Ideą tego programu jest przyznawanie certyfikatu „Chronimy Dzieci" placówkom, które spełniają wysoki poziom standardów ochrony dzieci oraz oferują wysoką, jakość programów ochrony dzieci przed krzywdzeniem. Celem programu jest zapobieganie i przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci poprzez wprowadzenie Standardów Ochrony Dzieci przed krzywdzeniem.  Realizacja programu Chronimy Dzieci przez placówkę oznacza, m.in., że: placówka posiada ustalone i spisane procedury interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka, chroni dane osobowe i wizerunek dziecka, dba o bezpieczny dostęp dzieci do internetu, posiada ustalone i spisane relacje na linii dziecko-pracownik personelu, pracownicy placówki są sprawdzani pod kątem niekaralności za przestępstwa z użyciem przemocy na szkodę małoletniego, pracownicy są przeszkoleni z zakresu rozpoznawania symptomów krzywdzenia dzieci i wiedzą jak na nie reagować. Przedszkole oferuje dzieciom i rodzicom edukację na temat ochrony dzieci przed krzywdzeniem. Wszystkie te działania sprawiają, podnoszenie kompetencji personelu, rodziców i opiekunów w zakresie ochrony dzieci przed krzywdzeniem. A samym przedszkolakom dostarcza wiedzy na temat unikania zagrożeń oraz możliwości uzyskania pomocy i wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych. Dzięki czemu czują się one bezpieczne i szanowane.

/Jolanta Sambok/