Czwartek, 3 grudnia 2020

imieniny: Franciszka, Ksawerego, Lucjusza

RSS

Epidemia koronawirusa:

W mieście powstaje Centrum Usług Społecznych

12.02.2018 12:50 | 0 komentarzy | AgaKa

Wodzisławska Placówka Wsparcia Dziennego "DZIUPLA" rozszerzy świadczone przez siebie usługi społeczne. Zarówno na ten cel, jak i na związaną z nim przebudowę budynku byłego hotelu przy ul. Czyżowickiej 29b, miasto pozyskało dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Obecnie trwają prace rozbiórkowe budynku.

W mieście powstaje Centrum Usług Społecznych
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Rozszerzenie usług społecznych

Przedsięwzięcie pn. Rozszerzenie usług społecznych świadczonych przez Wodzisławską Placówkę Wsparcia Dziennego „Dziupla” znalazł się na liście projektów rekomendowanych do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Dofinansowanie, o jakie wnioskowało miasto, to ponad 514 tys. zł.

Cel projektu to wyjście z bezradności wychowawczo-opiekuńczej sześćdziesięciorga rodziców oraz stworzenie odpowiednich warunków do rozwoju dla dzieci i młodzieży wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem czy wykluczeniem społecznym z terenu Wodzisławia Śląskiego. Zadania, które będą wykonywane w ramach projektu, to m.in.: warsztaty, prace podwórkowe czy asystentura rodzinna.

Projekt będzie realizowany przez dwa lata, od 1 lipca 2019 roku do 30 czerwca 2021. Jego całkowita wartość to blisko 553 tys zł.

Przebudowa budynku byłego hotelu

Rozszerzenie usług społecznych jest związane z także wybranym do dofinansowania projektem przebudowy, rozbudowy oraz zmiany zagospodarowania pomieszczeń byłego hotelu, zlokalizowanego przy ul. Czyżowickiej 29 b na potrzeby utworzenia centrum usług społecznych - WPWD „Dziupla”.

Kwota całkowita projektu została określona na 4 040 026,64 zł. Środki unijne przyznane na to przedsięwzięcie to z kolei 2 933 763,88 zł. Za wykonanie zadania odpowiedzialna jest firma REMONT-EX z Rybnika. Oferta cenowa złożona przez przedsiębiorstwo to 3 990 000,01 zł brutto.

Zadanie obejmuje w szczególności:

  • roboty ziemne,
  • wykonanie konstrukcji betonowych i żelbetowych, stalowych, murowych,
  • wykonanie pokryć dachowych,
  • wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej,
  • wykonanie tynków i okładzin wewnętrznych, podłoża, posadzki,
  • wykonanie tynków i okładzin ścian zewnętrznych,
  • wykonanie wentylacji mechanicznej i klimatyzacji,
  • wymianę instalacji C.O.,
  • wymianę instalacji elektrycznej,
  • zagospodarowanie terenu (wykonanie parkingu na 7 miejsc postojowych, w tym jednego miejsca dla osób niepełnosprawnych, placu zabaw z jednym dużym urządzeniem zabawowym, stalowej wiaty śmietnikowej, elementów małej architektury, tj. ławek, koszy na śmieci, donic, stojaków na rowery, stołów do gier, stołu do tenisa stołowego, ogrodzenia terenu i ogrodzenia placu zabaw).