Piątek, 18 października 2019

imieniny: Juliana, Łukasza, Bratumiła

RSS

Strefa płatnego parkowania: opłaty od godz. 8.00, nie od 7.00

01.02.2018 13:51 | 0 komentarzy | AgaKa

Na 1 lutego zaplanowano wdrożenie zmian w godzinach funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania. Do tej pory SPP działała w godzinach 7:00-17:00. Zmiany wprowadzają godziny 8:00-17:00.

Strefa płatnego parkowania: opłaty od godz. 8.00, nie od 7.00
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Spółka ...Domaro poinformowała, że tego samego dnia zaplanowała też wymianę trzech parkomatów na nowsze modele. Chodzi o urządzenia na ul. Mendego, Kościelnej oraz na placu Gladbeck (od strony Wodzisławskiego Centrum Kultury). W związku z tym mogą nastąpić utrudnienia w korzystaniu przez kierowców z tych automatów parkingowych. Jak przekazała spółka, ma to potrwać tylko kilka godzin.

Inne ważne zmiany

To nie jedyne zmiany związane z SPP. 17 stycznia br. weszła w życie Uchwała nr XXXVII/385/17 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXV/337/09 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 27 maja 2009 roku w sprawie ustalenia w Wodzisławiu Śląskim Strefy Płatnego Parkowania, stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania z późniejszymi zmianami.

Wśród ważniejszych zmian znalazła się mówiąca o tym, że podmiot administrujący SPP może odstąpić od wystawionego wezwania do uiszczenia opłaty dodatkowej w następujących przypadkach:

a) stwierdzenia, że właściciel pojazdu posiadał w rozpatrywanych przypadkach wykupiony ważny abonament lub identyfikator,

wcześniej było: stwierdzenia, że właściciel pojazdu posiadał w rozpatrywanych przypadkach wykupiony ważny abonament, identyfikator lub kartę N+,

Karta N+ została zniesiona, dzięki czemu osoby niepełnosprawne mogą korzystać z postoju w Strefie Płatnego Parkowania tylko w miejscach wyznaczonych, tj. oznaczonych znakiem P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej” wraz ze znakiem D-18a „parking – miejsce zastrzeżone” z dodatkową tabliczką T-29.

Jeżeli ww. miejsce postojowe jest zajęte, osoby te mogą zaparkować pojazd w dowolnym miejscu SPP.

b) udokumentowania przez parkującego, że różnica pomiędzy prawidłowo opłaconym czasem parkowania a wystawionym wezwaniem do opłaty dodatkowej nie przekracza 10 minut,

wcześniej było: udokumentowania przez parkującego najdalej w następnym dniu roboczym w biurze SPP, licząc od daty wystawienia wezwania do uiszczenia opłaty dodatkowej, prawidłowo opłaconego czasu parkowania lub w przypadku, gdy różnica pomiędzy prawidłowo opłaconym czasem parkowania a wystawionym wezwaniem do opłaty dodatkowej nie przekracza 5 minut.