Wtorek, 21 maja 2019

imieniny: Kryspina, Wiktora, Jana

RSS

Nabór: referent w Biurze Kultury, Sportu i Zdrowia

24.01.2018 15:43 | 0 komentarzy | AgaKa

31 stycznia upływa termin składania dokumentów aplikacyjnych na stanowisko referenta w Biurze Kultury, Sportu i Zdrowia. Dokumenty należy dostarczyć do Biura Obsługi Klienta Urzędu Miasta.

Nabór: referent w Biurze Kultury, Sportu i Zdrowia
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Kandydat na to stanowisko powinien posiadać wykształcenie średnie i 2-letni staż pracy. Konieczność stanowi znajomość ustawy o samorządzie gminnym, ustawy kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawy o działalności leczniczej, ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Do obowiązków pracownika na tym stanowisku będzie należeć m.in. praca związana z realizacją zadań z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych, polityki senioralnej, polityki prorodzinnej, profilaktyki zdrowotnej oraz przeciwdziałaniu uzależnieniom, a także prowadzenie procedury dotyczącej współpracy z organizacjami pozarządowymi w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci powinni składać w zamkniętych i zaadresowanych kopertach (do 31 stycznia, w Biurze Obsługi Klienta).

Pierwsza umowa z wybranym kandydatem zostanie zawarta na czas określony na okres 6 miesięcy.

Więcej informacji na temat rekrutacji można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego.